Δευτέρα, Μαΐου 23, 2022

Rameau Maître à danser - La Naissance d'Osiris (Les Arts Florissants, 2015)

From Le théâtre de Caen, (with French subtitles) 

The Baroque ensemble Les Arts Florissants performs the one-act oper "La Naissance d'Osiris" by Jean-Philippe Rameau 

Magali Léger - Pamilie Pierre Bessière - Jupiter Sean Clayton - a shepherd Arnaud Richard - priest Sean Clayton - a shepherd 

Les Arts Florissants William Christie - direction Jean-Philippe Rameau: La Naissance d’Osiris (1754)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Harakiri (Χαρακίρι 1962): Η αριστουργηματική ταινία του Masaki Kobayashi

Masaki Kobayashi,   Harakiri (Χαρακίρι 1962)   Τatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita   1. « Στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα, ο Τσουγκο...