Τρίτη, Μαΐου 24, 2022

Goodbye Odessa - Yiddish Song

Vocal: Olga Avigail Mieleszczuk, 

violin: Daniel Hoffman, 

clarinet: Ittai Binnun, accordion: Ofer Malchin,

 contrabass: Yehonatan Levi

 record and sound: Ittai Binnun / Lars Sergel,

 mastering: Marek Walaszek Oh Odessa, 

Goodbye Odessa, 

I will miss you so much, 

I will never forget you, 

Farewell my friends,

 Let's shout together: Odessa 

Mama, I love you so much! 

This Yiddish-Ukrainian song "Proshchai Odessa" was sung by Pesakh Burstein.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Harakiri (Χαρακίρι 1962): Η αριστουργηματική ταινία του Masaki Kobayashi

Masaki Kobayashi,   Harakiri (Χαρακίρι 1962)   Τatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita   1. « Στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα, ο Τσουγκο...