Τετάρτη, Ιουλίου 21, 2021

The science behind the myth: Homer's "Odyssey" - Matt Kaplan /Ομήρου Οδύσσεια . Η επιστήμη πίσω από το μύθο

Homer's "Odyssey" recounts the adventures of the Greek hero Odysseus during his journey home from the Trojan War.

 Though some parts may be based on real events, the encounters with monsters, giants and magicians are considered to be complete fiction. 

But might there be more to these myths than meets the eye?

 Matt Kaplan explains why there might be more reality behind the "Odyssey" than many realize. Lesson by Matt Kaplan, animation by Mike Schell.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΕΛΠΙΔΑ ΗΡΘΕ !