Πέμπτη, Ιουλίου 22, 2021

Insults by Shakespeare/Προσβολές αλά Σέξπιρ

"You're a fishmonger!" By taking a closer look at Shakespeare's words--specifically his insults--we see why he is known as a master playwright whose works transcend time and appeal to audiences all over the world. Lesson by April Gudenrath, narration by Juliet Blake, animation by TED-Ed.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ελληνική εξωτερική πολιτική: απαιτείται καλά σχεδιασμένη στρατηγική και όχι απλώς κινήσεις τακτικής

  Τα γεωπολιτικά ρήγματα που προκαλεί η Τουρκία και η ελληνική πλάνη Του Σωτήρη Σιδέρη   omegapr...