Σάββατο, Οκτωβρίου 19, 2013

Ο Τούρκος και ο καλόγερος

"Εάν ο Τούρκος επείραζε τον Καλόγερον ο Ζυγός (= η τουρκική σκλαβιά) θα ήτο αδύνατον να συγκρατηθεί, θα ανετινάσετο τάχιστα εις τον αέρα. Αλλ’ ο Τούρκος μεγαλοφυώς περιποιηθείς τον Καλόγερον, παραχωρήσας εις αυτόν, ό,τι ποτέ οι Αυτοκράτορές μας χάριν του Εθνικού Σκοπού δεν του επέτρεψαν, μοιράσας μαζί του τον Δεσποτισμόν, διά μιας μόνης πράξεως εστερέωνε δι’ αιώνας την Κατάκτησίν του. Η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ Τούρκου και Καλογέρου είναι μόνον ότι ο ένας φορεί μαύρο και ο άλλος κόκκινο φέσι."

Περικλής Γιαννόπουλος , "Έκκλησις προς το πανελλήνιον κοινόν", 1907. 
Άπαντα, Α΄, 1963. Σελ. 204.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Πλάτων απέναντι στον Θουκυδίδη (1 , 2, 3) : διάλεξη του καθηγητή Φιλοσοφίας Βασίλη Κάλφα για τον Έρωτα στην πλατωνική φιλοσοφία

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ   Ο Πλάτων απέναντι στον Θουκυδίδη Εισηγητής: Βασίλης Κάλφας*, καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή τ...