Κυριακή, Ιουλίου 08, 2018

Ελευθερία :πολύτιμη και εύθραυστη , ασταθής και επισφαλής

ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
VIVA LA LIBERTA


PREZIOSA E FRAGILE
INSTABILE E PRECARIA
CHIARA E MAGNETICA
LEGGERA COME L’ARIA
SEMPRE MODERNA ANCHE QUANDO E’ FUORI MODA
SEMPRE BELLISSIMA
CAMMINA PER LA STRADA ALL’ORIZZONTE
DIETRO LA FRONTE SUL PALCOSCENICO E DIETRO LE QUINTE
ALLENAMI, INSEGNAMI A VIVERE CON TE

VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’

PAROLA MAGICA
METTILA IN PRATICA
SENTI CHE BELLA E’
QUANTO E’ DIFFICILE
E NON SI FERMA MAI
NON SI RIPOSA MAI
HA MILLE RUGHE MA E’ SEMPRE GIOVANE
HA CICATRICI QUA
FERITE APERTE LA’
MA SE TI TOCCA LEI TI GUARIRA’
HA LABBRA MORBIDE
BRACCIA FORTISSIME
E SE TI ABBRACCIA TI LIBERERA’

VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’

IO TI DIFENDERO’
MADRE DOLCISSIMA
ESIGENTISSIMA
FANTASMAGORICA
ATLETICA
MAGNETICA
VOLATILE
POETICA
LE DONNE E GLI UOMINI
GLI ESSERI UMANI
PIANTE SELVATICHE E
TUTTI GLI ANIMALI
SPIRITI LIBERI
OVUNQUE SIATE VOI
FATEVI VIVI
MANIFESTATEVI

VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’

LA VOGLIO QUI PER ME
LA VOGLIO QUI PER TE
LA VOGLIO ANCHE PER CHI NON LA VUOLE PER SE’

TEMPI DIFFICILI
A VOLTE TRAGICI
BISOGNA CREDERCI
E NON ARRENDERSI

VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTA’, VIVA LA LIBERTA’
VIVA LA LIBERTTA’, VIVA LA LIBERTA'

Δεν υπάρχουν σχόλια: