Σάββατο, Ιουλίου 21, 2018

Το Noesis μας αποκαλύπτει τη θαυμαστή αρχαία ελληνική τεχνολογία

00:00 Εισαγωγή
 08:07 Διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων  
18:09 Μετρήσεις
 26:50 Τα Μέσα
 32:28 Επεξεργασία υλικών  
37:52 Μηχανολογία 
42:02 Αρχαία Ελληνική Οικία
 51:39 Αυτόματοι μηχανισμοί
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: