Κυριακή, Ιουλίου 22, 2018

Γιατί η Ζάκυνθος έχει ως πολιούχο της τον άγιο που συγχωρεί όλα τα αμαρτήματα;

Αποτέλεσμα εικόνας για ζακυνθος το νησι του αγιου διονυσιου
          Ο  ΕΥΛΑΒΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ  
[Κατά τον τρόπον του Ανδρέα Κάλβου]   

Ω φιλτάτη πατρίς,
ω θαυμασία νήσος,
Ζάκυνθε· συ με εγαλούχησας
την ιδέαν  του πλούτου και
 του κερδώου Ερμού τα χρυσά δώρα!
               

               

Χαίρε αλητεία της Βρετανίας, χαίρε
και συ αλκοολική Ευρώπη, χαιρέτωσαν
τα  μαστουρωμένα  Παρίσια·
ξεφτέρι σε όλα  η Ζάκυνθος
  σας εξυπηρετεί με το αζημίωτον.
                                                 

               

Και συ κλεπτοκρατία  τον ύμνον δέξου·
εχθαίρουσιν πολλοί Ζακύνθιοι
τους εντίμους, και βροντάουσιν
επί τας κεφαλάς
   τιμίων  αδωρολήπτων.
               


               

Εις την πυράν ρίπτεις
 τα δάση σου, εις τας   παραλίας
 φυτεύεις  μπιτσόμπαρα
φονεύεις δε   με τις " γουρούνες"
      τις δόλιες καρέτα-καρέτα.
                                                 

               

Κόπτουσι  τα δένδρα,
και τας πηγάς μολύνουσι
με δηλητήρια  οι εντόπιοι·
εκεί όπου το πάλαι επλανώντο
   μακάριοι    οι Νηρηίδες.

               
                              
Ιόνιον κύμα ρυπαρόν ρέει
από τα λύματα των πονηρών·
κατοίκων που δηλούσι τυφλοί
αλλά οργώνουν με   Hilux  και  SUV
    το Λαγανά και τ΄Αργάσι.
                                                 

Πεφιλημένη πατρίς, όταν  μαύρα
σκοτάδια έχεις στο σπίτι,
δανείζεσα ρεύμα απ΄την κολόνα της ΔΕΗ
και ρίχνεις τα σκουπίδια
στην αυλή του διπλανού.

Κι όταν το εσπέριον άστρον
ο ουρανός ανάπτει, στους δρόμους
ξερνοβολούν τις μπόμπες,
οργιάζουν και αλληλοσφάζονται
τα ξέκωλα του κόσμου.
      
 Τ΄άψυχα σώματα φωτίζει
μες στα ξερατά τους  παρά θίν΄αλός ,
γη μακαρία, ο ήλιος·
κι ο καθαρός ο αέρας
        αδυνατεί να ξυπνήσει.          

               

Φιλεί το ίδιον κύμα,
οι αυτοί χαϊδεύουν Ζέφυροι
λόφους, βουνά και όρη  σκουπιδιών
των λαμπρών Ζακυνθίων,
         άνθος της οικουμένης.
               

               

Ω νήσε του ξέσαλου
  εδώ οι σάτυροι κι οι μαινάδες
βατεύονται επί του δρόμου, και οι κυνηγοί
φονεύουσι ηδονικώς
     τα αποδημητικά πτηνά.
               
               

Κοπροβρομάει το κλίμα σου,
ω φιλτάτη πατρίς μου,
και πλουτίζει το πέλαγος
από την μυρωδίαν
      των αφθόνων  περιττωμάτων  σου.
                                                 

               

Άγρια, μεγάλα τρέχουσι
τα στίφη των φοροφυγάδων,
ρίπτονται, και ξεσχίζουν
βίαια, τους εφοριακούς
 στους ελέγχους των μαγαζιών τους.
               

               
Εδώ το αιόλιον φύσημα
μ' έφερεν·και ο Άγιος  Διονύσιος
με επροστάτευσεν ,
και συγχωρεί  όσον ζω
την υπεργλυκυτάτην
      ασυδοσίαν μου  .               


Είσαι ευτυχής· και πλέον
σε λέγω ευτυχεστέραν όλων των νήσων,
ότι συ δεν εγνώρισας
ποτέ την σκληράν μάστιγα
      του τυραννικού Νόμου.

      Ας μη μου δώση μοίρα μου
εις ξένην γην τον τάφον·
είναι γλυκύς ο θάνατος
μόνον όταν κοιμώμεθα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Πλάτων απέναντι στον Θουκυδίδη (1 , 2, 3) : διάλεξη του καθηγητή Φιλοσοφίας Βασίλη Κάλφα για τον Έρωτα στην πλατωνική φιλοσοφία

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ   Ο Πλάτων απέναντι στον Θουκυδίδη Εισηγητής: Βασίλης Κάλφας*, καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή τ...