Παρασκευή, Ιουλίου 27, 2018

Το φωτεινό ταξίδι της ζωής

John Weldon Cale, geb. 05.12.1938 - ✝ 26.07.2013 
| https://de.wikipedia.org/wiki/J._J._Cale |


Travelin' light, just you and I
 One-way ticket to ecstasy
 Way on down, follow me
 Travelin' light, we can go beyond
 Travelin' light, we can catch the wind
 Travelin' light, let your mind pretend
 We can go to paradise
 Maybe once, maybe twice
 Travelin' light, is the only way to flyLeonard Norman Cohen (September 21, 1934 – November 7, 2016) https://el.wikipedia.org/wiki/Λέοναρντ_Κόεν

Δεν υπάρχουν σχόλια: