Σάββατο, Δεκεμβρίου 22, 2018

Μαζί ως το θάνατο


Bist du bei mir, geh ich mit Freuden
zum Sterben und zu meiner Ruh.
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,
es drückten deine schönen Hände
mir die getreuen Augen zu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Γήταυρος : ένα ελληνικό θεατρικό έργο εμπνευσμένο από τις αρχές του σοσιαλισμού

Ο Γήταυρος   Θεατρικό έργο του ποιητή Ρήγα Γκόλφη, που δημοσιεύτηκε σε τρία συνεχόμενα  φύλλα του «Νουμά», τη χρονιά του 1908.    Πρόλογος τ...