Δευτέρα, Δεκεμβρίου 31, 2018

"The Season's Upon Us"

The season's upon us, it's that time of year
Brandy and eggnog, there's plenty of cheer
There's lights on the trees

And there's wreaths to be hung
There's mischief and mayhem
And songs to be sung
There's bells and there's holly, the kids are gung-ho

True love finds a kiss beneath fresh mistletoe
Some families are messed up while others are fine
If you think yours is crazy
Well you should see mine

My sisters are whack-jobs, I wish I had none
Their husbands are losers and so are their sons
My nephew's a horrible, wise little twit
He once gave me a nice gift wrapped box full of shit

He likes to pelt carolers with icy snow balls
I'd like to take him out back
And deck more than the halls
With family like this, I would have to confess

I'd be better off lonely, distraught and depressed
The season's upon us, it's that time of year
Brandy and eggnog, there's plenty of cheer
There's lights on the trees

And there's wreaths to be hung
There's mischief and mayhem and songs to be sung
They call this Christmas where I'm from
My mom likes to cook, push our buttons and prod

My brother just brought home another big broad
The eyes roll and whispers come loud

From the kitchen I'd come home more often
If they'd only quit bitching

Dad, on the other hand's a selfish old sod
Drinks whiskey alone with my miserable dog
Who won't run or fetch, yeah, he couldn't care less
He defiled my teddy bear and left me the mess

The season's upon us, it's that time of year
Brandy and eggnog, there's plenty of cheer
There's lights on the trees
And there's wreaths to be hung

There's mischief and mayhem and songs to be sung
They call this Christmas where I'm from
The table's set, we raise a toast
The Father, Son and the Holy Ghost

I'm so glad this day only comes once a year
You can keep your opinions, your presents, your “Happy New Year”
They call this Christmas where I'm from
They call this Christmas where I'm from


Writer(s): BARR ALEXANDER, CASEY KENNETH WILLIAM, KELLY MATHEW EDWARD, LYNCH JAMES PATRICK, BRENNAN TIMOTHY JOHN, DA ROSA JEFF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

«Οι ελιτιστές με τις ελίτ, και ο λαός με την αξιοπρέπειά του.» Εμείς σε πλευρά είμαστε;

  Το πάει στο άλλο άκρο... Κώστας Μαρούντας Εφημερίδα των Συντακτών efsyn.gr «Οι μη δυνάμενοι κινδυνεύειν ανδρείως δούλοι των επιόντων ...