Τρίτη, Δεκεμβρίου 25, 2018

Your my reason to live


Remember the place

Oh wonderful day

The moment our fate was revealedThrough my eyes you can see

All the love within meOh all that i have

My soul i will giveI know i believe

Your my reason to liveColours are fading

Lost in the dark

Tears of blood staining

Snow freezing my heartNow i am leaving

My world is nomore

My love my all

Into your arms i fall

Your my reasonTake me away

I'll go where you are

I'll follow my heart to the endWith the pain far behind

Where you'll sleep i'll flyOh take me away

My life i will give

All that ï have

Was for you my reason

Αμεντέο Μοντιλιάνι ( 12 July 1884 – 24 January 1920)

- Βικιπαίδεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ομιλία Πέτρου Θέμελη & παρουσίαση των ελληνικών Βραβείων Ευρωπϊκής Κληρονομιάς European Heritage Awards

Βραβείo Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς για την αποκατάσταση του Γεφυριού της Πλάκας στην Ήπειρο Με Βραβείο Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς / ...