Σάββατο, Δεκεμβρίου 29, 2018

OBRADORS


Fernando Jaumandreu Obradors (composer)
Karel Mark Chichon (conductor)
El vito (arranged by Juan Carlos Cuello)
Elina Garanca
José Maria Gallardo del Rey
Auditorium RAI "Arturo Toscanini", Torino, Italy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Δωμάτιο της Μαίρης: ένα φιλοσοφικό νοητικό πείραμα

Το Δωμάτιο της Μαίρης: ένα φιλοσοφικό νοητικό πείραμα - TED Φανταστείτε μια νευροεπιστήμονα που ανέκαθεν έβλεπε μόνο ασπρόμαυρα πράγματα,...