Δευτέρα, Ιουλίου 02, 2018

Zahava Seewald & Zohara Abulafiah/ I would lay down

Song based on a text from Samuel Hanagid. Melody by John Zorn. Musicians: Michael Grébil (ud), Tuur Florizoone (accordeon), Stephan Pougin (drums), JJ Duerinckx (sax)

Δεν υπάρχουν σχόλια: