Παρασκευή, Μαΐου 21, 2021

How Did Each European Country Get Its Name/Πώς κάθε ευρωπαϊκή χώρα πήρε το όνομά της

Country Timestamps:

 

 Portugal 1:00 Spain 1:45 Andorra 3:18 France 4:41 Monaco 5:28 Iceland 6:24 Ireland 6:43 United Kingdom 7:25 Netherlands 9:14 Belgium 10:41 Luxembourg 11:03 Germany 11:43 Switzerland 12:16 Liechtenstein 12:58 Italy 13:20 The Vatican 13:44 San Marino 14:01 Austria 14:17 Czechia 14:41 Slovakia 15:08 Poland 15:19 Denmark 15:40 Norway 16:08 Sweden 16:25 Finland 17:04 Estonia 17:29 Latvia 17:47 Lithuania 17:53 Belarus 18:14 Russia 18:48 Ukraine 19:18 Moldova 19:30 Romania 20:02 Hungary 20:44 Slovenia 21:43 Croatia 21:52 Bosnia and Herzegovina 22:18 Serbia 22:59 Monten. 23:23 Kosovo 23:41 Albania 24:22 North Macedonia 25:56 Greece 25:31 Bulgaria 26:11 Turkey 26:41 Cyprus 27:00 Malta 27:26

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΚΗ ΠΑΝΟΥ=>Πες μου, παππού...

Πες μου, παππού, πες μου, παππού αυτός ο κόσμος πάει που και το...