Παρασκευή, Μαΐου 21, 2021

Πέντε υπέροχα ποιήματα

 The Greatest Poems 

Shane Morris Voiceovers - Sarasota, FL - AlignableRead by Shane Morris

 0:00 - Defeat by Khalil Gibran

 3:20 - A Psalm of Life by H. W. Longfellow 

 6:15 - If by Rudyard Kipling

 9:33 - Invictus by William Ernest Henley  

11:15 - Desiderata by Max Ermann 

- Music by Tony Anderson, Chris Coleman & Whitesand Highway by Whitesand: https://spoti.fi/35878mY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δικτατορία 4ης Αυγούστου 1936: 85 χρόνια μετά 18-23 λεπτά Η προσπάθεια δημιουργίας...