Δευτέρα, Φεβρουαρίου 24, 2020

Συνέδριο για τα 200 χρόνια ιστορίας της Ελλάδας

200 χρόνια ιστορίας της Ελλάδας: θεωρήσεις και ερμηνείες στον 20ό αιώνα


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το συνέδριο
 
Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, ιστορικοί, κοινωνικοί επιστήμονες και άλλοι διανοούμενοι πρότειναν ποικίλα ερμηνευτικά σχήματα για την ιστορία της Ελλάδας. Διχοτομικές αναγνώσεις (μέσα από δίπολα, όπως Ανατολή και Δύση, εξευρωπαϊσμός και ελληνικότητα, εκσυγχρονισμός και καθυστέρηση, παράδοση και νεωτερικότητα), προτάσεις βασισμένες στη σύγκριση (όπου η απόκλιση από συγκεκριμένα αναπτυξιακά πρότυπα συνδέθηκε με τις έννοιες της υπανάπτυξης, της αδράνειας, της υστέρησης), σχήματα εξάρτησης (με τις συγγενείς έννοιες της ξενοκρατίας, της κηδεμονίας ή της νεοαποικιοκρατίας) και εθνικής ιδιαιτερότητας συνέθεσαν τον πολύμορφο ερμηνευτικό χάρτη της νεότερης και σύγχρονης  ελληνικής ιστορίας.

Η συμπλήρωση 200 ετών από την έκρηξη της Επανάστασης του 1821 προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να σκεφτούμε πώς γράφτηκε η ελληνική ιστορία στον 20ό αιώνα. Ο αναστοχασμός γύρω από τα ερμηνευτικά σχήματα συνδέεται με νέες συνθετικές μελέτες, κριτικές αποτιμήσεις αλλά και την ανάδυση νέων ιστοριογραφικών προτάσεων. Στο έδαφος αυτό, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και το περιοδικό Historein/Ιστορείν διοργανώνουν ένα συνέδριο γύρω από τα ερμηνευτικά σχήματα και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που διαμόρφωσαν τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Στόχος του συνεδρίου είναι να ιστορικοποιήσουμε αυτά τα σχήματα, να διερευνήσουμε τις καταβολές τους, τις ιδεολογικές τους συνισταμένες και τη σχέση τους με την εκάστοτε πολιτική και διανοητική συγκυρία στον 20ό αιώνα.

Το συνέδριο «200 χρόνια ιστορίας της Ελλάδας: θεωρήσεις και ερμηνείες στον 20ό αιώνα» έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν της ιστορικής παραγωγής και επιδιώκει να προσελκύσει εισηγήσεις από ιστορικούς και μελετητές διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, που μοιράζονται το κοινό ενδιαφέρον για την ιστορική συγκρότηση της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας.

Οι προτάσεις για ανακοινώσεις μπορεί να αφορούν τους παρακάτω ενδεικτικούς θεματικούς άξονες:

  • Ιστορία και ιστοριογραφία του ελληνικού κράτους: δημιουργία και θεμελίωση, θεσμική συγκρότηση και λειτουργίες, κρατικές και δημόσιες πολιτικές, διεθνής θέση και γεωπολιτική.
  • Μία ή πολλές νεωτερικότητες; Νοήματα και προσλήψεις της νεωτερικότητας, του εκσυγχρονισμού και της παράδοσης, αναφορικά με το κράτος, την οικονομία, την κοινωνία, την εκπαίδευση, τα ιδεολογικά και πολιτισμικά ρεύματα.
  • Η συγκρότηση και οι μεταμορφώσεις της εθνικής ιστορίας. Το έθνος και οι «άλλοι». Οι ιστορίες και οι ιστοριογραφίες των εθνοτικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών κοινοτήτων και μειονοτήτων στον 20ό αιώνα.
  • Η συγκρότηση του κοινωνικού στη νεοελληνική ιστοριογραφία:  ερμηνευτικές προσεγγίσεις μέσα από την οπτική της τάξης και του φύλου.
  • Εικόνες, αναπαραστάσεις, στερεότυπα: η Ελλάδα ανάμεσα στον οριενταλισμό και την εξωτικοποίηση, η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Δύση και την Ανατολή.
  • Διασταυρούμενες και δι-εθνικές ιστορίες της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Διασπορές, μεταναστεύσεις, μετακινήσεις εντός και εκτός των κρατικών ορίων.
  • Επιστημονική έρευνα και δημόσια ιστορία: εκδοτικά εγχειρήματα, συνθετικές προσεγγίσεις, εκλαϊκευτικές πρωτοβουλίες, μηντιακή παραγωγή.
  • Διεθνείς οργανισμοί, ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, ειδικοί και τεχνοκράτες: μοντέλα και πρότυπα, παραδείγματα και αντι-παραδείγματα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί κατά το διάστημα  22-24 Ιανουαρίου 2021 στην Αθήνα. Το συνέδριο δεν έχει κόστος εγγραφής/συμμετοχής.  Έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν τους/τις ομιλητές/-ήτριες.

Όσοι-ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν την πρόταση της ανακοίνωσής τους (έως 500 λέξεις) και σύντομο βιογραφικό τους μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: conference.history200@gmail.com

Η οργανωτική επιτροπή

Πολυμέρης Βόγλης
Έφη Γαζή
Βαγγέλης Καραμανωλάκης
Κωστής Καρπόζηλος
Δήμητρα Λαμπροπούλου
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/A5zJFOJ5dCl-Za8FaiST2Fct1Y4rkdeVhWgS0DKquQiLMbQklH4b9RMOPBq1EIEOIP_DcY5Tyc2HB1G9Ss3QomPEdIqMCisMurBsBuM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νέος άνθρωπος με γερασμένο μυαλό

Η "πατάτα" του  Αν...