Δευτέρα, Δεκεμβρίου 25, 2017

Wake up on a good day And the world feels wonderful Midnight summer dream has me in its spell

Midnight Summer DreamWoke up on a good day

And the world was wonderful

A midnight summer dream had me in its spellI dreamt about an old man

Sat and watched the rain all night

He couldn't sleep a wink as all the drops fellHe told me of the beauty

Hidden in our foreheads

He told me of the ugliness

We show insteadAnd when we put a foot wrong do we learn

From all the pain

A midnight summer dream as he watched the rainThen at midnight he poured another drink

And bent my ear

After midnight we sat up half the night

Or maybe more

And he began to tell me what it was all forI woke up in an armchair

He had gone I don't know where

Left me there to sit and look at the rainDon't remember much at all

But his words were echoing

A midnight summer dream and then wake againMaybe I'll never find him

Maybe he's gone forever

Maybe I'll have to sit here

Watching the weatherOne thing's pretty certain helped me

Make it in the night

Showed me somewhere else between wrong and rightAnd at midnight if you can't sleep

Then I can bend your ear

After midnight we'll sit up half the night

Or maybe more

And I'll begin to tell you what it is all forWake up on a good day

And the world feels wonderful

Midnight summer dream has me in its spell

Δεν υπάρχουν σχόλια:

  ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ Το κακοηθέστατο  αυτό σχόλιο  γράφτηκε από τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κουκλουμπέρη στη στήλη "Πολιτικά Παρασκήνια" τη...