Δευτέρα, Νοεμβρίου 26, 2018

Πρέπει να με βοηθήσεις

You got to help me
I can't do it all by myself
You got to help me, baby
I can't do it all by myself
You know if you don't help me darling
I'll have to find myself, somebody else
I may have to wash, I may have to sew
I may have to cook, I might mop the floor
But you help me baby
You know if you don't help me darling
I'll find myself somebody else
When I walk, you walk with me
When I talk, you talk to me
Oh baby, I can't do it all by myself
You know if you don't help me darling
I'll have to find myself, somebody else
Help me, help me darlin'
Bring my nightshirt
Put on your morning gown
Oh, bring my nightshirt
Put on your morning gown
Darlin' I know we sleep bare
But I just don't feel like lyin' down, oh yeah keep

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Γήταυρος : ένα ελληνικό θεατρικό έργο εμπνευσμένο από τις αρχές του σοσιαλισμού

Ο Γήταυρος   Θεατρικό έργο του ποιητή Ρήγα Γκόλφη, που δημοσιεύτηκε σε τρία συνεχόμενα  φύλλα του «Νουμά», τη χρονιά του 1908.    Πρόλογος τ...