Σάββατο, Φεβρουαρίου 28, 2015

Εσύ στην πρώτη ομάδα, χαρισματικός

ΤΟΛΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

Ἄς γράψουν ἄλλοι γιά τό ἔργο σου, ἄς ποῦν
γιά τήν Κυρά-Λισάβετ, τήν Παρέλαση,
τό Τελευταῖο σου καταφύγιο, τόν Σκαρίμπα.
Ἁρμοδιότεροι ὑπάρχουν, νά τό κάνουν.
Σ᾿ ἐμένα πέφτει ὁ κλῆρος νά θυμίσω
τήν ἄλλη σου διάσταση, τή θρυλική,
δόξα καί καύχημα τῶν μακεδονικῶν γηπέδων.
Πρωταθλητή τῶν πόνων, σέντερ φόρ
οἱ μαγικές σου ντρίπλες δέ θά ξεχαστοῦν
τό ψυχωμένο παίξιμό σου καί τά γκόλ
ἐνάντια στήν ὁμάδα τοῦ Θανάτου.
Ἤσουνα τό ἴνδαλμά μου.
Ἐσύ
στήν πρώτη ὁμάδα, χαρισματικός,
κι ἐγώ ἀναπληρωματικός, νά περιμένω.
Στίς προπονήσεις προσπαθοῦσα νά σέ μιμηθῶ
κι ἀπό τόν πάγκο σέ καμάρωμα τίς Κυριακές
καί ζητωκραύγαζα σέ κάθε ἐνέργειά σου.
Τώρα, πού ἦρθε ἡ ὥρα μου νά καθιερωθῶ
-δυόμισι χρόνια παίζω ἀνελλιπῶς
στήν πρώτη ὁμάδα-
ὁρκίζομαι σέ στάση προσοχῆς
τή θέση σου νά μήν ντροπιάσω, παλικάρι.


Αποτέλεσμα εικόνας για Ἀνέστης Ευαγγέλου **Ἀνέστης Ευαγγέλου (1937-1994)

**.:BiblioNet : Ευαγγέλου, Ανέστης

*Καζαντζής Τόλης (1938 - 1991) - Εθνικό Κέντρο Βιβλίου*


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Jørn Lier Horst: ο επιθεωρητής της αστυνομίας που γράφει καλά αστυνομικά μυθιστορήματα

Jørn Lier Horst: συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ελπιδοφόρος Ιντζέ...