Κυριακή, Ιανουαρίου 18, 2009

Ώρη εράν


ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Ώρη εράν,
ώρη δε γαμείν,
ώρη δε πεπαύσθαι.

ΤΙΜΩΝ Ο ΦΛΕΙΑΣΙΟΣ (4ος-3ος αι. π.Χ.)


Καιρός για έρωτα,
καιρός για παντρειά,
καιρός για ξεκούραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Mia Nacamulli: "Why should you read Kurt Vonnegut?" /Γιατί πρέπει να διαβάσετε Κουρτ Βόνεγκατ;

Κουρτ Βόνεγκατ (1922-2007) - Βικιπαίδεια 1. Τριγωνισμός (ΙΔ') | ... και λέω αυτό που λένε οι Τραλφαντοριανοί για τους νεκρούς, το οποίο ...