Τετάρτη, Ιανουαρίου 28, 2009

ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΠΕΥΣΑΤΕ!...

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΠ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝ
ΗΣ

Υπεύθυνη: Κα Marylène Perret, Μορφωτική Ακόλουθος - Αντίμπ
Marylene.Perret@ville-antibes.fr

Πληροφορίες: 210 33 98 633

Mia Nacamulli: "Why should you read Kurt Vonnegut?" /Γιατί πρέπει να διαβάσετε Κουρτ Βόνεγκατ;

Κουρτ Βόνεγκατ (1922-2007) - Βικιπαίδεια 1. Τριγωνισμός (ΙΔ') | ... και λέω αυτό που λένε οι Τραλφαντοριανοί για τους νεκρούς, το οποίο ...