Τετάρτη, Ιανουαρίου 28, 2009

ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΠΕΥΣΑΤΕ!...

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΠ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝ
ΗΣ

Υπεύθυνη: Κα Marylène Perret, Μορφωτική Ακόλουθος - Αντίμπ
Marylene.Perret@ville-antibes.fr

Πληροφορίες: 210 33 98 633

Σπύρος Αλεξίου : "21 ρωγμές στην επίσημη ιστορία για το 1821"

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΑ »  Ιστορία 21 ρωγ...