Δευτέρα, Νοεμβρίου 24, 2008

Ήλθον , είδον και απήλθον

Εξ ύψους και εκ δικηγόρων λαβόντες την θείαν αποκάλυψιν,
εισήλθετε , σοφοί, εις το της Εξεταστικής των λεόντων άντρον
και διά θαυματουργού υπομνήματος εξήλθετε αλώβητοι .
Εκ μέσου δε των θορύβων και των πατάγων ανεχωρήσατε
αγέρωχοι διά την του Βατοπαιδίου θείαν μονήν,
λαβόντες οσίως την του θαύματος αναπολόγητον ενέργειαν.
Παμμάκαρες ιερώτατοι , Εφραίμ και Αρσένιε,
εγγράψαντες κανονικώς τους εν τη Βουλή αντιπροσώπους
του Ελληνικού λαού εις τους ιερούς όρχεις σας,
απεκαλύψατε μέγα το της σης διανοίας κάλλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σφηνάκια (48): Κι οι πέτρες ξέρουνε τον συνδικαλιστή Μπαλάσκα/ Τι μπαλακίες ρίχνει από την τηλοψία με τη φλάσκα !

  ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ  ΣΥΖΥΓΟΚΤΟΝΟΥΣ   Αν θες από τη γυνή σου να απαλλαγείς Και γρήγορα από τη φυλακή να βγεις, Μην είσαι βλάκας , μια  ...