Δευτέρα, Νοεμβρίου 24, 2008

Ήλθον , είδον και απήλθον

Εξ ύψους και εκ δικηγόρων λαβόντες την θείαν αποκάλυψιν,
εισήλθετε , σοφοί, εις το της Εξεταστικής των λεόντων άντρον
και διά θαυματουργού υπομνήματος εξήλθετε αλώβητοι .
Εκ μέσου δε των θορύβων και των πατάγων ανεχωρήσατε
αγέρωχοι διά την του Βατοπαιδίου θείαν μονήν,
λαβόντες οσίως την του θαύματος αναπολόγητον ενέργειαν.
Παμμάκαρες ιερώτατοι , Εφραίμ και Αρσένιε,
εγγράψαντες κανονικώς τους εν τη Βουλή αντιπροσώπους
του Ελληνικού λαού εις τους ιερούς όρχεις σας,
απεκαλύψατε μέγα το της σης διανοίας κάλλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Πλάτων απέναντι στον Θουκυδίδη (1 , 2, 3) : διάλεξη του καθηγητή Φιλοσοφίας Βασίλη Κάλφα για τον Έρωτα στην πλατωνική φιλοσοφία

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ   Ο Πλάτων απέναντι στον Θουκυδίδη Εισηγητής: Βασίλης Κάλφας*, καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή τ...