Δευτέρα, Νοεμβρίου 24, 2008

Ήλθον , είδον και απήλθον

Εξ ύψους και εκ δικηγόρων λαβόντες την θείαν αποκάλυψιν,
εισήλθετε , σοφοί, εις το της Εξεταστικής των λεόντων άντρον
και διά θαυματουργού υπομνήματος εξήλθετε αλώβητοι .
Εκ μέσου δε των θορύβων και των πατάγων ανεχωρήσατε
αγέρωχοι διά την του Βατοπαιδίου θείαν μονήν,
λαβόντες οσίως την του θαύματος αναπολόγητον ενέργειαν.
Παμμάκαρες ιερώτατοι , Εφραίμ και Αρσένιε,
εγγράψαντες κανονικώς τους εν τη Βουλή αντιπροσώπους
του Ελληνικού λαού εις τους ιερούς όρχεις σας,
απεκαλύψατε μέγα το της σης διανοίας κάλλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ουσία όµως βρίσκεται στο πόσο ενταγµένοι είναι το δηµοσιογραφικό σύστηµα και οι άνθρωποί του στο σύστηµα εξουσίας.

  Οι εκλεκτοί συνάδελφοι ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ EDITORIAL /DOCUMENTO Newsroom 23.01.2022 Το απόσπασµα που παραθέτω είναι από ά...