Σάββατο, Νοεμβρίου 22, 2008

Κάνιστρο εκλεκτής ποίησης

Georgy Nissky (1903-1987) : "Το Τοπίο"
*

Π. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Μας προδίδουν ή μας προδίνουν

Το χαμόγελο και τα ποιήματα
τα ποιήματα και οι ιδέες
οι ιδέες και οι φίλοι
οι φίλοι και οι αξίες
οι αξίες και η αγάπη
μας προδίδουν ή μας προδίνουν

Ιδίοις αναλώμασιν, Θεσσαλονίκη 1985

Δεν υπάρχουν σχόλια: