Τετάρτη, Νοεμβρίου 19, 2008

Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Jan B Balet :"Beginning of Winter"
*
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
(1866-1952)

"Άνθρωποι ανίκανοι
να διευθύνουν έως τώρα τον εαυτόν τους,
το σπίτι τους, τας επιχειρήσεις τους ή τα εργασίας, αι οποίαι
τους δίδουν ψωμί, άνθρωποι οι οποίοι δεν κατώρθωσαν καν
να υπάρξουν ως ασημότητες, ζητούν με τον θόρυβον, με τας φωνάς
και τας συζητήσεις να ανέλθουν εις την επιφάνειαν των υδάτων,
που εθόλωσαν αι περιστάσεις.
Αυτή η προς την επιφάνειαν κίνησις ερημώνει την εργασίαν
και αυτή η αγρία και οικτρά μανία, που εκδηλούται καθημέραν
και ωθεί τον ανίκανον και ημιμαθή εις τα ανώτερα της Πολιτείας
αξιώματα, χάρις εις το ανατρεπτικόν ρεύμα που επικρατεί σήμερον,
πρέπει να κτυπηθή από εκείνους που σκέπτονται σήμερον και
γράφουν και ομιλούν και από εκείνους που θα ψηφίσουν αύριον.
Αυτοί ας σκεφθούν ηρεμώτερα.[...]

Βασική Βιβλιοθήκη, τ.34, σ.274-275.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μνήμη Κώστα Μπέσιου

Κώστας Λαχάς Ο ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΣ  Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή άσ’ τις πλατείες να βογκούν σου λέω άστες ίσως μ...