Τετάρτη, Δεκεμβρίου 19, 2012

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝΤο Εγχειρίδιον του Εκλογέως*
[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ]ΕΡΩΤ. “ Όλοι οι πολίται έχουν δικαίωμα ψήφου;»


ΑΠ. «Όλοι∙ διότι η λέξις ψήφος και η  λέξις πολίται είναι  πάντοτε αρρήκτως  συνδεδεμέναι».


ΕΡΩΤ. « Πώς τούτο;»


ΑΠ. « Διότι η ψήφος … πωλείται».

**********************************

ΕΡΩΤ. «Έως πότε δύναται να εξασκεί  το δικαίωμά του ο εκλογεύς;»

ΑΠ.  «Έως ότου ζει και μετά θάνατον ακόμη».

ΕΡΩΤ. «Τίνι τρόπῳ;»

ΑΠ. »Και  αφού ο εκλογεύς αποθάνει, ψηφίζει άλλος υπό το όνομά του ».

*********************************

ΕΡΩΤ. «Τι είναι κάλπη;»

ΑΠ.  «Κάλπη είναι δοχείον  εκ τενεκέ, όμοιον  περίπου μ’ εκείνο εις το οποίον αποθέτονται αι ακαθαρσίαι και τα σκουπίδια,  με μόνην την διαφορά ότι εις αυτήν αποθέτονται αι ελπίδες περί της ευημερίας και του μεγαλείου της  πατρίδος».

****************************************

ΕΡΩΤ. «Εις τιί χρησιμεύει η κάλπη; »


ΑΠ. «Άνθρωποι, τέως άγνωστοι, γίνονται  δι’ αυτής γνωστοί ως κάλπικοι παράδες».

*******************************************

ΕΡΩΤ. « Τι είναι ο εκλογεύς;»


ΑΠ. «Άνθρωπος, όστις, αφού ενηλικιωθεί και  αφού ενηλικιωθεί και αποκτήσει δικαίωμα ψήφου, χάνει αμέσως την ανθρωπίνην του ιδιότητα και  γίνεται απλούς αριθμός  εις τον εκλογικόν  κατάλογον».


********************************************

ΕΡΩΤ. «Τίνα(=ποια) τα  προσόντα του υποψηφίου;»


ΑΠ. «Να  γνωρίζει  γράμματα διά να αναγιγνώσκει τον εκλογικόν  κατάλογον, να έχει πολλούς κουμπάρους και να διατηρεί ανοικτόν σαλόνι  (=εκλογικό γραφείο) κατά ημέρας των εκλογών». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
«[……..] Αφού αλλάζομεν υποκάμισον τουλάχιστον καθ’ εβδομάδα, πρέπει ν’ αλλάζωμεν δήμαρχον τουλάχιστον κατ’ έτος. Επί μίαν τετραετίαν είναι αδύνατον να υπάρξει  δήμαρχος αμέμπτου καθαριότητος» .*Έγραψεν ο Λοχίας  Παλαύρας [ κατά κόσμον Μπάμπης Άννινος (1852 – 1934)]


[Πρώτη δημοσίευση: ΤΟ ΑΣΤΥ, Νο 94, 4 Ιανουαρίου 1887]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Harakiri (Χαρακίρι 1962): Η αριστουργηματική ταινία του Masaki Kobayashi

Masaki Kobayashi,   Harakiri (Χαρακίρι 1962)   Τatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita   1. « Στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα, ο Τσουγκο...