Τετάρτη, Δεκεμβρίου 26, 2012

Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

"Από των χρόνων του Βηλ (= βαβυλωνιακό είδωλο) ―όστις έτρωγε διά του στόματος των ιερέων αυτού τας προσφοράς των ευσεβών― και πολύ πρότερον, από της εποχής των Αιγυπτίων έως σήμερον, οι παπάδες υπήρξαν οι αγχινούστατοι (=πλέον εύστροφοι) των ανθρώπων, ευφυέστεροι και αυτής της γυναικός, ήτις λέγεται ευφυεστέρα του διαβόλου. [...] Ώστε θα ωρκιζόμην ότι παπάς μετημφιεσμένος, και ουχί ο συκοφαντούμενος όφις, ηπάτησε την Εύαν."
 Ειρηναίος Ασώπιος* (1825-1905) 

 «Παροράματα εν τω βιβλίω του Θεού, VΙΙΙ: Οι παπάδες», 1884. 
ΠΗΓΗ : Δημ. Μάργαρης (επιμ.), Ανδρέας Λασκαράτος. Σατιρικοί και ευθυμογράφοι
Βασική Βιβλιοθήκη, τ. 23.Σελ:284.Εκδ. Οίκος    «Ι. Ζαχαρόπουλος» .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τη βραδιά που γκρεμίστηκε το καθεστώς Τσαουσέσκου στη Ρουμανία

Το χαρτί θα είναι μπλε ( ρουμανικά : Hârtia va fi albastră )    Μια από τις πρώτες ταινίες του   Radu Muntean , Ρουμάνου σκηνοθέτη και...