Κυριακή, Δεκεμβρίου 23, 2012

ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ


                                                          Γ.Σ.ΜΠΑΧ
  ΤΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
 Weihnachts-Oratorium ("Christmas Oratorio"), BWV 248
 ************************************************

*ΔΙΑΒΑΣΤΕ=> Γ. Σ. Μπαχ: "Το ορατόριο των Χριστουγέννων"

  *************************************************

Cantata I - For the First Day of Christmas
1. Coro - Jauchzet, frohlocket
2. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Es begab sich aber zu der Zeit
3. Recitativo (Alto) - Nun wird mein liebster Bräutigam
4. Aria (Alto) - Bereite dich, Zion
5. Chorale - Wie soll ich dich empfangen
6. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und sie gebar ihren ersten Sohn
7. Chorale (Soprano) et Recitativo (Basso) - Er ist auf Erden kommen arm / Wer will die Liebe recht erhöhn
8. Aria (Basso) - Großer Herr, o starker König
9. Chorale - Ach mein herzliebes Jesulein

Cantata II - For the Second Day of Christmas
10. Sinfonia
11. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und es waren Hirten in derselben Gegend
12. Chorale - Brich an, du schönes Morgenlicht
13. Recitativo (Evangelist, Tenore, Angel, Soprano) - Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht
14. Recitativo (Basso) - Was Gott dem Abraham verheißen
15. Aria (Tenore) - Frohe Hirten, eilt, ach eilet
16. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und das habt zum Zeichen
17. Chorale - Schaut hin, dort liegt im finstern Stall
18. Recitativo (Basso) - So geht denn hin, ihr Hirten, geht
19. Aria (Alto) - Schlafe, mein Liebster, genieße die Ruh'
20. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und alsobald war da bei dem Engel
21. Coro - Ehre sei Gott in der Höhe
22. Recitativo (Basso) - So recht, ihr Engel, jauchzt und singet
23. Chorale - Wir singen dir in deinem Heer

Cantata III - For the Third Day of Christmas
24. Coro - Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
25. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren
26. Coro - Lasset uns nun gehen gen Betlehem
27. Recitativo (Basso) - Er hat sein Volk getröst'
28. Chorale - Dies hat er alles uns getan
29. Duetto (Soprano, Basso) - Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
30. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und sie kamen eilend
31. Aria (Alto) - Schließe, mein Herze, dies selige Wunder
32. Recitativo (Alto) - Ja, ja, mein Herz soll es bewahren
33. Chorale - Ich will dich mit Fleiß bewahren
34. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und die Hirten kehrten wieder um
35. Chorale - Seid froh dieweil
24. Coro da Capo - Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen

Cantata IV - For New Year's Day, Feast of the Circumcision
36. Coro - Fallt mit Danken, fallt mit Loben
37. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und da acht Tage um waren
38. Recitativo (Basso); Arioso-Chorale (Soprano) - Immanuel, o süßes Wort / Jesu, du mein liebstes Leben
39. Aria (Soprano, Soprano-Echo) - Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen
40. Recitativo (Basso); Arioso-Chorale (Soprano) - Wohlan, dein Name soll allein / Jesu, meine Freud' und Wonne
41. Aria (Tenore) - Ich will nur dir zu Ehren leben
42. Chorale - Jesus richte mein Beginnen

Cantata V - For the First Sunday in New Year
43. Coro - Ehre sei dir, Gott, gesungen
44. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Da Jesus geboren war zu Bethlehem
45. Coro, Recitativo (Alto), Coro - Wo ist der neugeborne König der Juden? / Sucht ihn in meiner Brust / Wir haben seinen Stern gesehen
46. Chorale - Dein Glanz all Finsternis verzehrt
47. Aria (Basso) - Erleucht auch meine finstre Sinnen
48. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Da das der König Herodes hörte
49. Recitativo (Alto) - Warum wollt ihr erschrecken?
50. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und ließ versammeln alle Hohepriester
51. Terzetto (Soprano, Alto, Tenore) - Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?
52. Recitativo (Alto) - Mein Liebster herrschet schon
53. Chorale - Zwar ist solche Herzensstube
Cantata VI - For the Feast of Epiphany
54. Coro - Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben
55. Recitativo (Evangelist, Tenore; Herodes, Basso) - Da berief Herodes die Weisen heimlich / Ziehet hin und forschet fleißig
56. Recitativo (Soprano) - Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen
57. Aria (Soprano) - Nur ein Wink von seinen Händen
58. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Als sie nun den König gehöret hatten
59. Chorale - Ich steh an deiner Krippen hier
60. Recitativo (Evangelist, Tenore) - Und Gott befahl ihnen im Traum
61. Recitativo (Tenore) - So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier
62. Aria (Tenore) - Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken
63. Recitativo (Soprano, Alto, Tenore, Basso) - Was will der Höllen Schrecken nun
64. Chorale - Nun seid ihr wohl gerochen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Harakiri (Χαρακίρι 1962): Η αριστουργηματική ταινία του Masaki Kobayashi

Masaki Kobayashi,   Harakiri (Χαρακίρι 1962)   Τatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita   1. « Στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα, ο Τσουγκο...