Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2013

Goodbye

 Goodbye 

Please put me to bed
and turn down the light

Fold down your hands
Give me a sign
Hooked on your lies

Lay down next to me
Don't listen when I scream
Bury your doubts and fall asleep
Find out....I was just a bad dream

Let the bed sheet
Soak up my tears
And watch the only way out
disappear
Don't tell me why
Kiss me goodbye

For neither ever, nor never
Goodbye
Neither ever, nor never
Goodbye
Neither ever, nor never
Goodbye
Goodbye


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νέος άνθρωπος με γερασμένο μυαλό

Η "πατάτα" του  Αν...