Κυριακή, Σεπτεμβρίου 24, 2017

Ὅμως (πρὶν νὰ τὸ πῶ ἕνα σταυρὸ θὰ κάνω), νὰ μὴ μᾶς λὲν πὼς ἦταν καὶ Χριστιανὸς καλός

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἑλένη Γλύκατζη-Ahrweiler – ΠοιήματαἙλένη Γλύκατζη-Arhweiler – Ποιήματα

(Ἀθήνα, 1926). Ἐξέχουσα πανεπιστημιακὴ βυζαντινολόγος.
Θυγατέρα Μικρασιάτη πρόσφυγα, δραστηριοποιεῖται στὴν Γαλλία ἀπὸ τὸ 1950.
Πρώτη γυναίκα πρόεδρος τοῦ τμήματος Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόνης (1967).
Πρώτη γυναίκα πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης στὴν 700 ἐτῶν ἱστορία του (1976-1982).
Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Εὐρώπης. Πρύτανης τῆς Ἀκαδημίας Παρισίων (1982).
Πρόεδρος τοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου «Ζὼρζ Πομπιντοῦ» (1989).

Τὸ ἄγνωστο Βυζάντιο (1)

Ἀντὶ Προλόγου

Ἀποσπάσματα, ἔκδ. Ἑρμῆς 2006
Ἀντὶ ἑνὸς ἐγχειριδίου Ἱστορίας τοῦ Βυζαντίου [...] προτίμησα, σὲ ποιητικὴ μορφὴ ποὺ ἐπιτρέπει κάποιες παρεκκλίσεις ἀπὸ τὴν αὐστηρὰ ἀκραιφνῆ ἱστορικὴ ἀλήθεια, νὰ ὑπογραμμίσω πράγματα καὶ θέματα παραγνωρισμένα ποὺ ἐπιτρέπουν αἱρετικὲς σχεδὸν προσεγγίσεις. Ὁ μονόδρομος τῆς σχολικῆς διδασκαλίας ἀποδεικνύεται συχνά, κατὰ τὴ γνώμη μου, μία ἴσως παραπλανητικὴ πορεία μάθησης, ποὺ ἀπαξιώνει τὰ διδάγματα τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καὶ τοῦ ἱστορικοῦ μαθήματος, ὑπηρετώντας ἄλλες σκοπιμότητες.
Νομίζω ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τῆς «ποιητικῆς ἀδείας» μπαίνουν ἀπρόσκοπτα μερικὰ οὐσιαστικὰ προβλήματα καὶ ἐρωτήματα τῆς σχέσης ποὺ ἔχει κάθε γενιὰ μὲ τὸ προγονικὸ κατόρθωμα: μάθημα ὄχι ἀπαραίτητα πάντα μεγαλειῶδες καὶ μεγαλεῖο ὄχι πάντα ἄμοιρο κάποιας σκοτεινῆς καὶ ἀνομολόγητης πτυχῆς.
Κινδυνεύω, ἐν γνώσει μου, νὰ θεωρηθῶ ταραξίας τῆς καθεστηκυίας ἀλήθειας (ὅπως λένε τὸ ἴδιο γιὰ τὴν τάξη): ἐπωμίζομαι τὴν εὐθύνη, ὄντας βέβαιη ὅτι ἡ ἀλήθεια, ὅσο τραυματικὴ καὶ ἂν εἶναι, ἔχει, σὲ τελευταία ἀνάλυση, καὶ δύναμη ἰαματική, θεωρῶ ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι ἱστορικὸς γιὰ νὰ διαπιστώσεις ὅτι ὁ ἡρωισμὸς τοῦ Λεωνίδα δὲν σὲ γλιτώνει ἀπὸ Ἐφιάλτες, καὶ ὅτι ἡ ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου δὲν ἔκλεισε νέες πιθανῶς κερκόπορτες.

Αποτέλεσμα εικόνας για Μέγας Κωνσταντῖνος[2] Μέγας Κωνσταντῖνος

Πρῶτος στὸ λάβαρό του ὁ βασιλιὰς ἐκεῖνος
ἔβαλε τὸν Χριστοῦ τὸ γράμμα· ὁ Κωνσταντῖνος,
βέβαια Ἰσαπόστολος, ἂν ὄχι παραπάνω.
Ὅμως (πρὶν νὰ τὸ πῶ ἕνα σταυρὸ θὰ κάνω),
νὰ μὴ μᾶς λὲν πὼς ἦταν καὶ Χριστιανὸς καλός,
καὶ ἅγιος, αὐτὸς ποὺ μὲ μία κίνηση ἁπλῶς
γυναίκα καὶ παιδὶ κατάφερε νὰ θανατώσει,
χωρὶς σ᾿ ἄνθρωπο ἢ Θεὸ λόγο ποτὲ νὰ δώσει...
Ποιὸς λοιπὸν τὸν ἁμαρτωλὸ κατόρθωσε νὰ σώσει;
Τὸ βάφτισμα ἢ ἡ μάνα του, ἡ Ἅγια Ἑλένη;
Τὸ ἐρώτημα ἀναπάντητο στὴν ἱστορία μένει...


Ἑλένη Ἀρβελέρ, Τὸ Ἄγνωστο Βυζάντιο, Ἑρμῆς 2006
(Ὑπάρχει καὶ στὴ συλλογὴ Ἔνδοξος Ἑλλάς, Ἑρμῆς 2004)


* Κωνσταντίνος Α΄ - Βικιπαίδεια


Αποτέλεσμα εικόνας για Ἰουλιανοῦ Παραβάτη[6] Θάνατος Ἰουλιανοῦ Παραβάτη

Εἰδωλολάτρες δαιμονισμένοι ξωτικοὶ
μέσα στὴν Ἐκκλησία, στὸν Δία ἔκαμαν προσευχὴ
καὶ πονηρὰ ἐπικαλέσθηκαν πνεύματα.
Σάστισαν μὲ τὴν προσβολὴ οἱ στρατηγοὶ
καὶ μύρια ἐσοφίστηκαν τεχνάσματα,
τὴν σύγχυση νὰ κρύψουν καὶ τὴν ταραχὴ
ποὺ τὰ χριστιανικὰ κατέλαβε στρατεύματα.
Ἀμέσως στοὺς καντάτορες ἔδωσαν προσταγή,
ὕμνους κι ἡρωικὰ νὰ τραγουδήσουν ἄσματα
ποὺ ἔλεγαν γιὰ τὶς νίκες τοῦ Σταυροῦ
καὶ γιὰ ὄλεθρο μιλοῦσαν, ὁλοσχερῆ καὶ παντελῆ,
τοῦ κάθε βάρβαρου καὶ ἄπιστου ἐχθροῦ.
Ὅμως πάνω ἀπ᾿ ὅλους κι ἀπὸ ὅλα εἶπαν,
πρέπει νὰ δοξασθεῖ ἡ Ὁδηγήτρια Παναγιά,
ποὺ δίχως λόγχη λόγχισε, μόνο μὲ μία ματιά,
τὸν δαίμονα Ἰουλιανὸ καὶ τὴν σατανικὴ στρατιά.


Ἑλένη Ἀρβελέρ, Τὸ Ἄγνωστο Βυζάντιο, Ἑρμῆς 2006
(Ὑπάρχει καὶ στὴ συλλογὴ Ἑλληνικὴ Συνέχεια, Ἑρμῆς 1998


 *Ιουλιανός - Βικιπαίδεια Ελένη Αρβελέρ - Γιώργος Νταλάρας: Αμίλητη Ιστορία Στίχοι: Ελένη Αρβελέρ Μουσική: Νίκος Πλάτανος Eleni Arveler - Giorgos Dalaras: Amiliti Istoria Lyrics: Eleni Arveler Music: Nikos Platanos Download it on iTunes: • Album: https://itunes.apple.com/gr/album/ami... Download it on Google Store: • Album: https://play.google.com/store/music/a... Download it on Amazon: • Album: http://www.amazon.com/Amiliti-Istoria... Listen in Spotify: • Album: https://open.spotify.com/album/0wqrCr... Listen in Deezer: • Album: http://www.deezer.com/album/11821102 Listen in Rhapsody: • Album: http://www.rhapsody.com/artist/variou... Listen in rDio: • Album: http://www.rdio.com/artist/Giorgos_Da... Subscribe Here: http://bit.ly/OgdooMusicYoutube Get involved with Ogdoo Music ✓ Website: http://bit.ly/ogdoomusicgroup ✓ Facebook: http://bit.ly/OgdoomusicgroupFB ✓ Google+:http://bit.ly/OgdoomusicgroupGoogle ✓ Twitter: http://bit.ly/OgdooTwitter PRESS RELEASE: Η ιστορία έγινε ποίημα, οι μνήμες έγιναν τραγούδι… Ο ακριβός ποιητικός λόγος της Ελένης Αρβελέρ αποτέλεσε την βασική πρώτη ύλη για τη γέννηση του άλμπουμ «Αμίλητη Ιστορία» που κυκλοφορεί από το Ogdoo Music Group. Δέκα ποιήματα από την πλούσια προσωπική συλλογή της διεθνώς καταξιωμένης ακαδημαϊκού μελοποιήθηκαν από το Νίκο Πλάτανο και «ζωντάνεψαν» μέσα από τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα. Ηθική αυτουργός του δισκογραφικού αυτού εγχειρήματος ήταν η Μέμη Σπυράτου, η οποία είχε την ιδέα να παρουσιαστεί η μελοποιημένη ποίηση της Ελένης Αρβελέρ στο πλαίσιο μιας συναυλίας που δόθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το ηχητικό ντοκουμέντο αυτής της ξεχωριστής μουσικής βραδιάς αποτυπώνεται στο άλμπουμ «Αμίλητη Ιστορία», η κυκλοφορία του οποία ταυτίζεται με μια από τις κρισιμότερες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. «Επειδή οι μύθοι δεν είναι παραμύθι κι επειδή η μνήμη που έχει αδελφή τη λήθη πρέπει να μάς στηρίζει στη ζωή γράφω έμμετρα μονάχα για να θυμάται το παιδί» Ελένη Αρβελέρ «Καιρός δύσκολος για ποιητές κι ονειροπόλους μουσικούς...» Γιώργος Νταλάρας © 2015 Ogdoo Music

Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Κίμων Παπαναβρούσης , από την Αρίστη Ζαγορίου, που διαμένει στην οδό Ιατρίδου154, στην Καλλιθέα

TO THΛΕΦΩΝΗΜΑ


Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Κίμων  Παπαναβρούσης , από την Αρίστη Ζαγορίου, που διαμένει στην οδό Ιατρίδου154, στην Καλλιθέα,  έβλεπε στον ύπνο του, για τρεις συνεχόμενες  νύχτες, τον ίδιο επταψήφιο αριθμό που έμοιαζε με  νούμερο τηλεφώνου.Αποτέλεσμα εικόνας για Αρίστη Ζαγορίου
Τον έβλεπε να προβάλλεται καθαρά- χωρίς κανένα άλλο διευκρινιστικό στοιχείο- στην οθόνη μιας παλιάς τηλεόρασης που εξέπεμπε σ΄αδειανό δωμάτιο- χωρίς κανένα έπιπλο- που είχε ακουμπισμένο, σε μιαν άκρη του, ένα και μοναδικό κατακόκκινο δέντρο από χαρτόνι.
Την τρίτη φορά , όταν ξύπνησε,  θυμόταν ακόμα τον αριθμό γι΄αυτό και τον σημείωσε σ΄ένα χαρτάκι που βρήκε δίπλα του  κι αμέσως ύστερα  βάλθηκε να ψάχνει με τις ώρες , στον τηλεφωνικό κατάλο, το όνομα στον οποίο αντιστοιχούσε αυτό το νούμερο και το βρήκε.
Ήταν το όνομα του κοριτσιού που κάποτε είχε αγαπήσει αληθινά.

Το ίδιο βράδυ- στον ύπνο του- της τηλεφώνησε μα ήταν πια πολύ αργά . Είχαν περάσει ήδη πενήντα χρόνια και το κορίτσι εκείνο κοιμόταν στο βάθος μιας γριάς που δε θυμόταν τίποτε .

 Σχετική εικόνα
Έργο του Νίκου Χουλιαρά


Αποτέλεσμα εικόνας για νικος χουλιαραςΝίκος Χουλιαράς* (1940-2015), " Η μέσα βροχή" , Νεφέλη 1991

*Νίκος Χουλιαράς - Βικιπαίδεια

Αποτέλεσμα εικόνας για sugar candies kidsΤι θα συμβεί στο παιδί σε 10 μέρες, αφότου του κόψετε την επιπλέον ζάχαρηΜειώνοντας την ποσότητα της ζάχαρης στη διατροφή των παιδιών, ειδικά εκείνων που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, μειώνονται μέσα σε 10 μόλις ημέρες οι πιθανότητες για πολλές μεταβολικές νόσους, σύμφωνα με μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Obesity.
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι γονείς πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην ζάχαρη που καταναλώνει το παιδί, παρά στις συνολικές θερμίδες που παίρνει, όταν επιδιώκουν να κάνουν αλλαγές στη διατροφή των παιδιών τους.
Το μεταβολικό σύνδρομο είναι μια ομάδα ασθενειών που εμφανίζονται ταυτόχρονα, όπως υπέρταση, υψηλή γλυκόζη, περίσσεια λίπους γύρω από τη μέση και μη φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης, που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο και διαβήτη.
Η ηπατική νόσος και ο διαβήτης τύπου 2, ασθένειες που σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των παιδιών σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην “Δύση”, λόγω της παχυσαρκίας και άλλων συνθηκών που προκαλούνται κυρίως από την κακή διατροφή.
Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο Touro στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ προσπάθησαν να βρουν αν τα σωρευτικά αποτελέσματα της μεταβολικής νόσου οφείλονται στην παχυσαρκία, τις θερμίδες ή κάτι άλλο στη διατροφή. Βρήκαν ότι ο περιορισμός της ζάχαρης στα παιδιά, χωρίς να αλλάξει το σωματικό τους βάρος από κάποια άλλη δίαιτα κλπ μείωσε δραματικά τα συμπτώματα του μεταβολικού συνδρόμου.
Για τις ανάγκες της έρευνας οι επιστήμονες εξέτασαν τις περιπτώσεις 44 παιδιών ηλικίας 9-18 ετών. Όλα τα παιδιά ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα και όλα είχαν επιδείξει σαφή συμπτώματα μεταβολικού συνδρόμου. Τα παιδιά ακολούθησαν μια συγκεκριμένη διατροφή επί 9 ημέρες, όπου διατήρησαν την πρωτεΐνη, το λίπος και τους υδατάνθρακες που συνήθως κατανάλωναν, αλλά μείωσαν την πρόσληψη ζάχαρης από το 28% της διατροφής τους στο 10%.
Η ζάχαρη που κόπηκε από τη διατροφή των παιδιών αντικαταστάθηκε με άμυλο, όπως κουλούρια, δημητριακά και ζυμαρικά, αν και τα παιδιά μπορούσαν ελεύθερα να πάρουν φυσική ζάχαρη μέσω των φρούτων.
Μετά τις 9 ημέρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν σαφή μείωση στην πίεση του αίματος, τα τριγλυκερίδια, την κακή χοληστερόλη, τη γλυκόζη νηστείας και τα επίπεδα ινσουλίνης και βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά.
Πηγή: iatropedia

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΤΖΟΓΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

1. Ο ΨΕΥΤΟΠOΚΑΔΟΡΟΣ, 1927, ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Τ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ)


 Ζεϊμπέκικο. Ηχογραφήθηκε το 1927 στην Αμερική. Σύνθεση του Αντώνη Σακελλαρίου. Ερμηνεύει ο Τάκης Νικολάου (Τέτος Δημητριάδης). TETOS DIMITRIADIS, TAKIS NIKOLAOU, O PSEFTOPOKADOROS

2. O ΠΙΝΟΚΛΗΣ

 Επιθεωρησιακό τραγούδι των Ελλήνων της Αμερικής. Ζεϊμπέκικο. Σύνθεση Δημοσθένη Ζάττα. Ερμηνεύει ο Γιαννάκης Ιωαννίδης. Ηχογραφήθηκε στη Ν. Υόρκη, το 1928. Ορχήστρα από βιολί και πιανο. O PINOKLHS, D. ZATTAS, G. IOANNIDIS
Πινόκλης : ελληνοαμερικανική λέξη, παρατσούκλι για κάποιον που είναι παθιασμένος με το παιχνίδι τράπουλας πινόκλ ("Pinochle")  .

3.  Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ

ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ. Ηχογραφήθηκε στη Ν. Υόρκη, το 1929. Σύνθεση του Ιερόθεου Σχίζα. Ερμηνεύει ο Νώντας Σγουρός, ψευδώνυμο του Τέτου Δημητριάδη. Ο Γιώργος Κατσαρός έλεγε πως η επιλογή του ψευδώνυμου "Σγουρός" έγινε από τον Τέτο ,προκειμένου να θυμίζει το δικό του ψευδώνυμο "Κατσαρός". Μάλιστα ο Τέτος Δημητριάδης χρησιμοποιούσε και το ψευδώνυμο Τάκης Νικολάου από το επίθετο του βαρύτονου Κώστα Νικολάου. Ορχήστρα με κιθάρα και καστανιέτες.,
 O HARTOPEHTIS, NONDAS SGOUROS


4. Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ, 1930, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

Σύνθεση του Παναγιώτη Τούντα. Ερμηνεύει ο Γιώργος Βιδάλης. Ορχήστρα με βιολί, σαντούρι και κιθάρα. Δίσκος Odeon GA 1452. "Σώτος" είναι ο κερδισμένος και "τέρτσος" ο χαμένος. O CHARTOPECHTIS, GIORGOS VIDALIS, PANAGIOTIS TOUNTAS


5. Ο ΚΟΥΜΑΡΤΖΗΣ, 1939, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ρεμπέτικο της Αμερικής. Ηχογραφήθηκε στις ΗΠΑ, το 1939. Σύνθεση κι ερμηνεία του Χαρίλαου Πιπεράκη ή Κρητικού που παίζει και τη λύρα. HARILAOS PIPERAKIS, O KOUMARTZIS,

Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΧΥΔΕΡΜΩΝ


Η γκρίζα οικολογία Μητσοτάκη – Γεννηματά

Μεγάλη πλάκα θα είχαν ο κ. Μητσοτάκης που απέκτησε αίφνης έστω και γκρι οικολογική συνείδηση και η κ. Γεννηματά που φοβάσαι ανά πάσα στιγμή ότι το πάθος της για το δίκαιο, το ορθό, το ηθικό θα μετατρέψει το λυγμικό της ομιλίας της σε κλάμα, αν το θέμα δεν ήταν τόσο σοβαρό, αν δεν αφορούσε ένα ακόμη περιβαλλοντικό έγκλημα. .
Η ευθύνη του κράτους για την καταστροφή στον Σαρωνικό είναι διαρκής και βαραίνει στο χρονικό μέτρο που της αναλογεί και τη σημερινή κυβέρνηση.
Να πούμε τα στοιχεία: πλοίο 45 ετών, βυθίζεται για άγνωστους λόγους στα ρηχά και βρωμίζει τη γύρω περιοχή με μαζούτ. Το πλοίο είχε πάρει παράταση αδείας, έπλεε δηλαδή νομίμως. Ένα πλοίο 45 ετών και μοποπύθμενο.
Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ευθύνεται για την παράταση της άδειας. Φυσικά είναι αστείο να θεωρείται υπεύθυνος ο υπουργός και όχι οι υπηρεσίες που δεν είδαν ότι το σαράβαλο δεν είναι δυνατό να συνεχίσει να πλέει και μάλιστα παράκτια.
Αλλά για να κάνουμε το χατίρι του κ. Μητσοτάκη, άντε να παραιτηθεί ο κ. Κουρουπλής. Αυτό έπραξαν όλοι οι πράσινοι και γαλάζιοι προκάτοχοί τους που τα τελευταία σαράντα τουλάχιστον χρόνια έβλεπαν τα πλοία να βυθίζονται και σφύριζαν αδιάφορα; Αλλά βλέπετε η ρύπανση δεν γινόταν στις ακτές της Αττικής…
Σοβαρά τώρα: τολμούν και μιλούν οι άνθρωποι που με εγκληματική αδιαφορία ψήφιζαν στη Βουλή να συνεχίσουν να πλέουν τα μονοπύθμενα σαράβαλα με ηλικία σχεδόν διπλάσια αυτής που έχει οριστεί στις χώρες που θέλουμε να μιμούμαστε; Ξέχασαν ότι δεν δέχονταν κουβέντα για να περιοριστεί στα 28 χρόνια το αξιόπλοο μιας σειράς σκαφών, κυρίως ακτοπλοϊκών. Και θεωρούσαν παράλογη την υποχρέωση των εφοπλιστών να μεταφέρουν καύσιμα με διπύθμενα και όχι μονοπύθμενα πετρελαιοφόρα!
Επειδή κάποιοι γαλάζιοι δήμαρχοι έκαναν και μηνύσεις και αγωγές μήπως πρέπει να τις προσωποποιήσουν κιόλας;
________________________
 
 

Εμένα το ΄χει η φύση μου, είναι παχιά η σκιά μου

Αδικία
Μουσική-στίχοι: Δημήτρης Μπασλάμ, Ερμηνεία: Αργύρης Μπακιρτζής

 
Εμένα το ΄χει η φύση μου
δεν τρώω μα παχαίνω
και όλα τα κουστούμια μου
συνέχεια τα φαρδαίνω,
το τρώω το πιατάκι μου
το λέω είν’ αλήθεια
μα δε ζητάω δεύτερο
αυτά είναι παραμύθια.

Αδικία, φωνάζω με μανία,
μου φέρνει τρικυμία,
θα σκάσω δε μπορώ.
Γι αυτό και κοκκινίζω,
αρχίζω και μουγκρίζω,
θυμώνω ρουθουνίζω,
απότομα, κοφτά.

Στον επόμενο τόνο η θερμοκρασία θα είναι 52 βαθμοί ακριβώς. Ευχαριστώ

Εμένα το ΄χει η φύση μου
είναι παχιά η σκιά μου,
στριμώχνονται τριγύρω μου
και βρίσκω το μπελά μου.
Μα ούτε και να κάτσω εγώ
καρέκλα δε μ’ αντέχει
σαν πει αυτή πως…έρχομαι
σηκώνεται και τρέχει.

Αδικία, φωνάζω με μανία,
μου φέρνει τρικυμία,
θα σκάσω δε μπορώ.
Γι αυτό και κοκκινίζω,
αρχίζω και μουγκρίζω,
θυμώνω ρουθουνίζω,
απότομα, κοφτά.

Η θερμοκρασία ανέβηκε στους 58 βαθμούς. Ευχαριστώ.

 

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 23, 2017

Φταίνε οι μαύρες γάτες, για όλα φταιν’ αυτές!

Μαύρες γάτες

     
Για τίποτα δε φταίξαμε εμείς, για όλα οι άλλοι φταίνε
φταίει κι ο δρόμος κι ο γιαλός που `ναι στραβός
κι αυτός ο έρωτας που καίει, φταίει.
Όταν βουλιάζουμε στις λάσπες, στα νερά
φταίει η βροχή που πέφτει και μας πνίγει.
Στην εθνική οδό πεθαίνεις ξαφνικά,
φταίνε οι άλλοι που τρέχουν μανιασμένα
φταίει κι η πατρίδα σου που δε σε αγαπά
φταίει κι ο Θεός σου που δεν νοιάστηκε για σένα.

Βρίζεις, προσεύχεσαι, φτύνεις στον κόρφο σου
φταίει η τύχη σου για ό,τι συμβαίνει
πετάς τα λάθη σου στον διπλανό σου
κι έτσι τη βγάζεις, φουκαρά μου, καθαρή.
Φταίνε τα ζωδια, φταίνε κι οι πλανήτες
φταίνε οι καθρέφτες, αυτοί είναι οι ψεύτες.
Δε φταις που γέρασες και τη ζωή προσπέρασες
κάπου ξεχάστηκες, εσύ δε φταις.
Φταίνε οι μαύρες γάτες, για όλα φταιν’ αυτές.

Όταν η υγεία σου δεν πάει καλά,
παρακαλάς τον άγιο τάδε να σε σώσει.
Γυρνάς νωρίς μια μέρα απ’ τη δουλειά
κι έχει ο κουμπάρος τη γυναίκα σου ζαβώσει.
Δε φταις εσύ, φταίει που δε σχόλασες αργά
κι αυτή η μοίρα που θέλει να σε λιώσει
τα καλοκαίρια που έχουν ζέστη και φωτιά
τα όνειρά σου που φεύγουν με καμιόνια
τα κρύα βράδια του χειμώνα φταιν’ κι αυτά
που δεν περνάν κι η μοναξιά μοιάζει αιώνια.

    
Στίχοι του ομότιτλου τραγουδιού που έγραψε και μελοποίησε ο Μάνθος Αρμπελιάς
και τραγούδησε το συγκρότημα  Μικρές Περιπλανήσεις ( 2013 )

Πόσο στοίχισε πραγματικά η περίοδος Βαρουφάκη;

Μια τεκμηριωμένη ανάλυση-απάντηση


* Το άρθρο έγραψε ο Βασίλης Παζόπουλος που είναι οικονομολόγος, χρηματιστηριακός αναλυτής, συγγραφέας του βιβλίου Επενδυτές χωρίς Σύνορα (www.ependytes.com).
(Πηγή: euro2day.gr)


Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την δήλωση Στουρνάρα για το κόστος της «περιόδου Βαρουφάκη», κι ακόμα κυριαρχεί η εντύπωση πως το χρέος της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 100 δισ. ευρώ. Είναι έτσι όμως;
Ας θυμηθούμε τι είπε ακριβώς ο Κεντρικός Τραπεζίτης: «η διαπραγματευτική τακτική είχε κόστος τα 86 δισ. του τρίτου μνημονίου και τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων».
Για μισό λεπτό. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό το σκεπτικό. Τα δάνεια που παίρνει ένα κράτος ποτέ δεν προστίθενται στα παλαιότερα. Και αυτό γιατί το μεγαλύτερο μέρος τους εξοφλεί παλαιότερα δάνεια. Όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Μόλις 12,3 δισ. δεν πήγαν για αποπληρωμή παλαιότερων χρεών. (1)
Τότε ο Regling, πως ανέβασε το ποσό στα 100 δισ; Επειδή στηρίχθηκε σε μια έκθεση του ΔΝΤ που προέβλεπε ανάπτυξη 2,5% το 2015 και 3,5% για το 2016. Άρα, σκέφτηκε, χάθηκε 6% του ΑΕΠ. Ας τα προσθέσω και αυτά.
Προφανώς για τη θέση του επικεφαλής του EFSF δεν θεωρήθηκαν απαραίτητες οι γνώσεις στοιχειωδών οικονομικών εννοιών. Αλλιώς θα γνώριζε πως το ΑΕΠ δεν είναι ούτε περιουσιακό στοιχείο, ούτε χρέος. Πρόκειται για τον «τζίρο» που πραγματοποιεί μια οικονομία. Κάνοντας 14 δισ. λιγότερο τζίρο, δεν σημαίνει πως αυξάνεις το χρέος 14 δισ. Σημαίνει πως προσθέτεις αχλάδια με καρπούζια, επειδή είναι… πράσινα. (2)
Μην ξεχνάμε εξάλλου πως οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την εξέλιξη της ελληνικής κρίσης, είχαν ευστοχία τυφλού που πυροβολεί με άσφαιρα. Υπερεκτιμούσαν συνεχώς τις δυνατότητες της χώρας. (3)
Γιατί; Γιατί αν ανάφεραν ρεαλιστικά νούμερα, θα παραδεχόντουσαν πως το πρόγραμμα δεν έβγαινε. Θα ερχόντουσαν σε αντίθεση με το καταστατικό τους, που απαγορεύει να δίνουν δάνεια σε μια χώρα χωρίς δυνατότητα αποπληρωμής. (4)
Τι πραγματικά έγινε στην θητεία Βαρουφάκη
Επί Βαρουφάκη, στο ΑΕΠ υπήρξε μια μικρή ανάκαμψη. Αποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα με τα αντίστοιχα τρίμηνα των προηγούμενων ετών. (5)
Στο διάγραμμα που ακολουθεί έχουμε την εξέλιξη του ΑΕΠ. Αν υπήρχε σημαντική ζημιά, της τάξης του 60% επί του ΑΕΠ (όσο αντιστοιχούν τα 100 δισ.), θα ήταν ορατή.
Όσο αφορά το χρέος, παρέλαβε 317 δισ. και το παρέδωσε 10 δισ. λιγότερα. Ναι, λιγότερα!
Βοήθησε βέβαια ότι εξέπεσαν 10,9 δισ. από τα ομόλογα του EFSF, που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Η κατηγορία ότι τα έχασε δεν ευσταθεί, μια που αφαιρέθηκαν από το χρέος.
Γενικότερα, όλη την περίοδο από 31/12/2014 μέχρι 1/4/2016, το χρέος αυξήθηκε μόλις 1,5 δισ., σύμφωνα με την Eurostat.
Η επιβολή των capital controls
Αναμφίβολα η οικονομία υπέστη αρνητικό σοκ όταν έκλεισαν οι τράπεζες. Ο Βαρουφάκης λόγω θέσης ασφαλώς φέρει ευθύνη που δεν μπόρεσε να τα αποτρέψει. Μήπως όμως κάποιοι σαμποτάρανε την προσπάθεια του;
Η μείωση των καταθέσεων ξεκίνησε να εντείνεται από τις 15 Δεκεμβρίου 2014, όταν ο Στουρνάρας προέβηκε σε ένα τεράστιο ατόπημα: δήλωσε ότι θα υπάρξει έλλειψη ρευστότητας στην αγορά !
Τέτοια δήλωση δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια οικονομική ιστορία από Κεντρικό Τραπεζίτη. Ακόμα κι αν αληθεύει, αυτές οι λέξεις απαγορεύεται να ειπωθούν. Είναι στο job description της θέσης. Διεθνώς. Σαν ένας αρχιπυροσβέστης να φωνάξει «φωτιά» σε γεμάτο θέατρο!
Και να ήταν μόνο αυτός; Ενδεικτικό παράδειγμα ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με το ειδικό βάρος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος, από την τηλεόραση προέτρεπε τους καταθέτες να αποσύρουν τα χρήματα τους!
Αντίθετα, οι διεθνείς επενδυτές φάνηκαν θετικοί στις ιδέες Βαρουφάκη. Μετά την συνάντηση του με εκπροσώπους funds στο Λονδίνο, τον Φεβρουάριο, την επόμενη ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε 11% και οι καταθέσεις αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο.
Και τι έκανε αμέσως μετά η ΕΚΤ; Σταμάτησε να αποδέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως εξασφάλιση, προκαλώντας αναστάτωση στο τραπεζικό σύστημα. (6)
Ακίνητα και τράπεζες
Όσο αφορά τις ανακεφαλαιοποιήσεις, πριν τις αναλύσουμε ας ξεκαθαρίσουμε μια παρανόηση: δεν υπάρχει συγκεκριμένο ελάχιστο ύψος καταθέσεων, προκειμένου να μπορούν να δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Αυτό που είναι αναγκαίο, είναι να έχουν «καθαρό» ενεργητικό. (7)
Οι ανακεφαλαιοποιήσεις χρειάστηκαν (8), όχι τόσο γιατί υπήρξε μεγάλη εκροή μετρητών, αλλά επειδή αυξήθηκαν ασφυκτικά τα κόκκινα δάνεια.
Κι όμως ήταν αναπόφευκτο να αυξηθούν. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που ακολουθείται αυτό ακριβώς σημαίνει: την εσκεμμένη (ναι, εσκεμμένη) υποτίμηση των περιουσιακών μας στοιχείων μέσω κυβερνητικών παρεμβάσεων και φόρων.
Ας πάρουμε το παράδειγμα του ΕΝΦΙΑ. Παρουσιάζεται ως απλά εισπρακτικό μέτρο, όμως αποκρύπτεται η συστημική διάσταση του. Το ακίνητο υπήρξε για τον Έλληνα ο πλέον ασφαλής τρόπος να διαφυλάξει τις οικονομίες του. Να μεταβιβάσει περιουσία στα παιδιά του, να το πουλήσει σε ώρα ανάγκης, να ανοίξει επιχείρηση βάζοντας το υποθήκη για δάνειο.
Η ιδιοκτησία του ακινήτου δημιουργούσε μια αίσθηση πλούτου. Ξαφνικά σταμάτησε να πουλιέται ή δεν το δεχόταν η τράπεζα ως υποθήκη. Ο πολίτης ένιωσε – και έγινε – πιο φτωχός. Αναπόφευκτο ήταν να μειώσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις, βαθαίνοντας την ύφεση.
Οι τράπεζες κατέρρευσαν όπως οι δίδυμοι πύργοι όταν έπεσαν πάνω τους τα αεροπλάνα, όταν μειώθηκε η αξία των εξασφαλίσεων για τα ενυπόθηκα δάνεια. Σε συνδυασμό με την μείωση των εισοδημάτων, εκτίναξε το ποσοστό αδυναμίας εξυπηρέτησης δανείων. (9)
Ήδη από το καλοκαίρι του 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος στην εισηγητική της πρόταση προς την ΕΚΤ, βάση των stress tests, θεωρούσε πως υπήρχε πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας.
Το ζήτημα δεν είναι πια θεωρητικό, όπως ήταν όταν το συζητάγαμε το 2010. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έχουν διαπιστωθεί στην πράξη. Η Ελλάδα έχασε το ποσοστό του ΑΕΠ που έχασαν οι ΗΠΑ την Μεγάλη Ύφεση του 1929 ή οι Βρετανοί όταν βγήκαν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διαφορά είναι πως σε αντίθεση με εμάς, αυτοί ανέκαμψαν γρήγορα.
Το e-mail Χαρδούβελη
Τελειώνοντας, να συγκρίνουμε τις υποχρεώσεις για πρωτογενή πλεονάσματα του 2ου με του 3ου μνημονίου. Πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει πόσα χρήματα κάνουν «φτερά» από την Ελλάδα. Δεν πρόκειται για ανακύκλωση για αποπληρωμή χρέους αυτή τη φορά, αλλά για καθαρή εκροή. (10)
Ο παρακάτω πίνακας φανερώνει ότι γλιτώσαμε περίπου 20 δισ. ευρώ. Μάλιστα από την ελληνική οικονομία θα λείπανε τουλάχιστον τα διπλά, αν υπολογίσουμε μια εντελώς μετριοπαθή κυκλοφοριακή ταχύτητα χρήματος επί 2.
Πολλοί έχουν υποστεί το σφάλμα να μην συγκρίνουν το 3ο μνημόνιο με τις απαιτήσεις του 2ο, αλλά με το περίφημο e-mail Χαρδούβελη. Το e-mail περιείχε αυτά που πρότεινε ο Χαρδούβελης στην τρόικα, όχι η τρόικα στην κυβέρνηση. Αφορούσε στο κλείσιμο της Β’ αξιολόγησης, όχι τα μέτρα από το 2015 και μετά.
Όπως και να έχει όμως, είναι άστοχο να το συζητάμε. Ο Τόμσεν τα είχε απορρίψει με τον ειρωνικό χαρακτηρισμό «μέτρα Μίκυ Μάους».
Παραπομπές:
(1) Η συμφωνία ήταν να κατευθυνθούν τα 86 δισ. ως εξής:
– Τοκοχρεολύσια ύψους 53,8 δισ.
– Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών 25 δισ. Από αυτά χρησιμοποιήθηκαν μόλις τα 5.
– Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Δημοσίου 7,3 δισ.
(2) Στη συνέντευξη του έκανε λάθος υπολογισμό. Ανάφερε πως το 6% του ΑΕΠ είναι 100 δισ.
(3) Η ομολογία για τους λάθος υπολογισμούς έγινε από τον τότε επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΝΤ, Olivier Blanchard.
(4) Όταν άρχισαν οι διαφωνίες με τους υπόλοιπους της τρόικας σχετικά με την βιωσιμότητα του χρέους, έκαναν το ανάποδο: έβγαζαν απαισιόδοξες εκτιμήσεις!
(5) Από ότι ομολογεί ο ίδιος, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αρνήθηκε να εισάγει νέους φόρους. Επιπλέον δεν πρέπει να παραγνωριστεί η δυναμική σταθεροποίησης της οικονομίας από την προηγούμενη κυβέρνηση
(6) Τι ζητήματα έθετε τόσο προκλητικά ή απαράδεκτα, ώστε εξανάγκασε τους εταίρους να προβούν σε επιθετικές ενέργειες; Ζητούσε μείωση ΦΠΑ, συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 20%, ψηφιοποίηση των συναλλαγών για πάταξη της φοροδιαφυγής, bad bank για διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, αναπτυξιακή τράπεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
(7) Σχετικές μελέτες έχουν δημοσιευτεί από την BIS, τις Κεντρικές Τράπεζες Αγγλίας, Νορβηγίας και άλλους
(8) Ειδικά η πρώτη, έγινε για να καλυφθεί η τεράστια τρύπα από το PSI, εξαιτίας της ανόητης ενέργειας των τραπεζών να τριπλασιάσουν το ποσό των ελληνικών ομολόγων που κατείχαν.
(9) Σε όποιον και να ρίξουμε το φταίξιμο πάντως, η έκθεση του ΤΧΣ τον Ιούλιο του 2016, αναφέρει πως η ζημιά του ταμείου είναι γύρω στα 9 δις. Περιλαμβάνει την αποτίμηση των μετοχών, των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) και των μετατρέψιμων ομολογιών (Cocos).
(10) Τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν συμφωνηθεί δεν είναι ρεαλιστικά. Παρόμοιες επιδώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μόνο από 3 χώρες. Την Νορβηγία, όταν άρχισε να αξιοποιεί τα πετρέλαια της, το Βέλγιο και την Σιγκαπούρη.
– ΟΛΑ τα στοιχεία που αναφέρονται είναι επίσημα.

Ο παλιός είναι ρεμπέτης , αλλά ο νέος είναι ροκ

Αποτέλεσμα εικόνας για Γιώργος ΜπάτηςΓιώργος Μπάτης (Γιώργος Μπάτης 1885-1967- Βικιπαίδεια)

Ο θερμαστής 


ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ του Γιώργου Μπάτη. Ζεϊμπέκικο. Ηχογραφήθηκε το 1934. Ερμηνεύει ο ίδιος. Ορχήστρα με μπαγλαμάδες, μπουζούκι και κιθάρα. Δίσκος His Master's Voice AO 2161. "Στόκολο" είναι το λεβηστοστάσιο. "Μπέης" πιθανώς ο Βισκαϊκός κόλπος (από το αγγλικό bay = κόλπος). "Ρασκέτα" είναι η ξύστρα  με την οποία  ξεκολλούσαν το κάρβουνο που έπρεπε να ριχτεί στο λέβητα.


Ο συνθέτης που Φύλαξε το όνειρο


Η πρώτη μέρα του φθινοπώρου 2017 έφτασε!

Από τις 23:02 ώρα Ελλάδας, το βράδυ της Παρασκευής 22 Σεπτεμβρίου, άρχισε   και τυπικά το φθινόπωρο με την Φθινοπωρινή Ισημερία. Όμως, σύμφωνα με τον επίτιμο διευθυντή του Ευγενιδείου Πλανηταρίου Διονύση Σιμόπουλο, στην Αθήνα η "ίση μέρα-ίση νύχτα" θα συμβεί λίγες μέρες αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου.
Στην φθινοπωρινή ισημερία, σε όλο τον κόσμο, η νύχτα και η μέρα έχουν περίπου την ίδια διάρκεια (αλλά όχι ακριβώς ισομοιρασμένη). Στη συνέχεια, στο βόρειο ημισφαίριο, η μέρα θα μικραίνει και η νύχτα θα μεγαλώνει. Η νύχτα θα φθάσει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου.
Το όνομα ισημερία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ίσος και ημέρα. Το διεθνές αντίστοιχο όνομα, equinox, προέρχεται από το λατινικό aequus (ίσος) και nox (νύχτα). Κατά την ισημερία, η νύκτα και η ημέρα έχουν περίπου το ίδιο χρονικό μήκος.

Η  ξεχωριστή έκδοση  του λογοτύπου της Google στην αρχική της σελίδα (doodle),  για να τιμήσει την φθινοπωρινή ισημερία: η φύση με το φθινοπωρινό της ένδυμα, το τσάι που πίνει ο ποντικός με το κασκόλ και τα μπισκότα μέσα σ΄ένα φόντο όπου κυριαρχούν τα χρώματα της φωτιάς και του καφέ.Αποτέλεσμα εικόνας για φθινοπωρο στα παλια αναγνωστικα

«Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο, το καλοκαίρι
σαν ένα τετράδιο που μας κούρασε γράφοντας μένει
γεμάτο διαγραφές αφηρημένα σχέδια
στο περιθώριο κι ερωτηματικά, γυρίσαμε
στην εποχή των ματιών που κοιτάζουν
στον καθρέφτη μέσα στο ηλεχτρικό φως
σφιγμένα χείλια κι οι άνθρωποι ξένοι
στις κάμαρες στους δρόμους κάτω απ’ τις πιπεριές
καθώς οι φάροι των αυτοκινήτων σκοτώνουν
χιλιάδες χλωμές προσωπίδες.
Γυρίσαμε· πάντα κινάμε για να γυρίσουμε
στη μοναξιά, μια φούχτα χώμα, στις άδειες παλάμες…»

-Γ. Σεφέρης, Ένας λόγος για το καλοκαίρι

Τις μέρες τις γλυκιές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμη βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και η γεύσις των ωρών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους κήπους σκάνε τα ρόδια, και πάλλονται υψιτενείς οι στήμονες των λουλουδιών, και σφύζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι οι ιβίσκοι, όλοι σαν υπερβέβαιοι γαμβροί που στων νυμφών κτυπούν τις θύρες, τότε, σαν να ‘ναι πάντα καλοκαίρι (γιατί όποια κι αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος) αναγαλλιάζουν οι ψυχές, και ο Έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του Παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε που άγγιξε κορμί:
Τα ρούχα πέτα, γδύσου.
Τίποτε μη φοβάσαι.
Έαρ, χειμώνας, θέρος-
όπου κι αν είσαι-
είναι η ρομφαία μου μαζί σου.

- Ανδρέας Εμπειρίκος, Αρχάγγελος τον Σεπτέμβριο βοών μέσα στην πλάση
(απόσπασμα)


Η κοινωνία της ανισότητας ή ο κυνικός ρεαλισμός του (κάθε) Κυριάκου

Δεν είπε τίποτα περισσότερο από αυτό που τον μάθαιναν στο σπίτι και στο πανεπιστήμιο των «αρίστων»…
Ισότητα δεν υπάρχει στη φύση αφού μπέρδεψε την ισότητα με τα ίσα δικαιώματα και την κοινωνία με τη ζούγκλα, εξάλλου τον συμφέρει.
Δουλεία, Φεουδαρχία, Νεοφιλελευθερισμός: Η διαιώνιση της εξουσίας των ισχυρών με διαφορετικό πρόσωπο.
Και όπως τότε, κάποιος δούλος θα μπορούσε να κερδίσει την ελευθερία του, έτσι και στη Φεουδαρχία, κάποιος θα μπορούσε να μεταπηδήσει στους ευγενείς μέσω του πολέμου, κάτι σαν το σημερινό τζόκερ…
Ή με την καραμέλα πως η σύγχρονη δημοκρατία μπορεί να σε ανεβάσει στα ανώτερα αξιώματα, οπότε γιατί παραπονιέσαι;
Φίλησε κατουρημένες ποδιές, πες ναι, φτιάξε συμμαχίες και με το διάβολο, δώσε υποσχέσεις, υποτάξου και τότε μπορείς να προκόψεις… Μπορεί να σου φτιάξουν και πολιτικό κόμμα!
Ένας μηχανισμός θα μπορούσε να υπάρχει για να ανέβεις και οι «τάξεις» να μην ήταν αδιάβροχες και κλειστές: Η Παιδεία και η Αξιοκρατία.
Εκεί, σε μια κοινωνία με σωσίβια για τους αδυνάτους και αντανακλαστικά για την προστασία τους, η Παιδεία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης προς την βελτίωση…
Μια «Παιδεία» που θα αποφασιζόταν με κριτήρια διαφορετικά από τα οικονομίστικα μιας παραγωγής που διαλέγει κωπηλάτες σε γαλέρες. Μιλάμε για μια Παιδεία που θα έδινε την ευκαιρία σε όλους, ανεξαρτήτως οικονομικής τάξης να επιλέξουν, να μάθουν, να διακριθούν, να προσφέρουν.
Και εδώ όμως έρχεται να μας πει για τα «ιδιωτικά». Το λέει όπου βρεθεί και όπου σταθεί.
Ιδιωτικά πανεπιστήμια όπου θα φοιτούν όσοι έχουν, όπου θα μπορούν κάποιοι – οι έχοντες – να «διακριθούν», έστω και χωρίς αξία. Αρκεί να έχουν χρήματα, να πληρώσουν ή και να δώσουν χορηγία οι γονείς τους για τα βλαστάρια τους.
Να φανταστώ πως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια η διδακτέα ύλη θα είναι (πάνω –κάτω) της επιλογής τους…
Έτσι η Παιδεία χωρίζεται και ευνοεί τους έχοντες.
Ο ένας «καθαρίζει» με χρήματα τα πτυχία, ο άλλος προσπαθεί να επιβιώσει με 400 ευρώ το μήνα…
Εκεί, στα ιδιωτικά φυτώρια, όπως γινόταν πάντα, ο ισχυρός θα πλέξει τις σχέσεις του με το γιο ή την κόρη του ισχυρού, θα διδαχθεί τη διαιώνιση της εξουσίας, τη διαπλοκή της, την ανωτερότητα της οικογένειάς του και των ιδεών του…
Εκεί θα πάρει πτυχία και διακρίσεις. Εκεί θα ενισχύσει τις κοινωνικές σχέσεις. Ακόμα και εντελώς ανίκανος κι αν είναι, κάτι θα αποκτήσει για να το συνδυάσει με πουκάμισο και γραβάτα, έστω με μια φορεσιά του τένις.
Μπερδέψαμε το Club με το Πανεπιστήμιο...
Λίγο αργότερα έξω από τα Πανεπιστήμια θα διακριθεί από το ίδιο το πλέγμα της Εξουσίας. Θα προαχθεί ως Οικονομολόγος, Τραπεζίτης, Επιχειρηματίας από τον ιστό που ήδη υπάρχει.
Εξάλλου, οι Τράπεζες θα δουλεύουν γι αυτόν ή αυτήν. Τα ΜΜΕ σε ιδιωτικά χέρια για τον ίδιον (ή την ίδια) θα δουλεύουν! Ο «μηχανισμός» θα τον σπρώξει. Το έκαναν και το κάνουν!
Και όταν σφίξουν τα πράγματα θα βάλει κάποιο σοσιαλίζοντα μανδύα για τα μάτια του κόσμου.
Άλλοτε θα είναι κυνικός, άλλοτε ευγενής, πάντα καλοντυμένος ζητώντας την ψήφο που θα χειριστεί προς ίδιον όφελος.
Αν χρειαστεί να φορέσει κάποιο άλλο ρούχο, του συρμού, πιο σύγχρονο, έχει τα παρένθετα πρόσωπα, δεν θα διστάσει ωστόσο να τσαλακωθεί για να φωτογραφηθεί, ανάμεσα σε σανό και αγρότες…
Αρκεί να πάρει την πολυπόθητη ψήφο για τη διαιώνιση της ανισότητας…
Δίκιο έχει ο Κυριάκος…
Έτσι έμαθε, αυτό τους συμφέρει…
Απλά εμείς δεν είχαμε συνηθίσει από κυνικό ρεαλισμό…
Γ.Λ.

Θα μπορούσε να είναι η πόλη μας


Δημήτρης Δανίκας

ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ
Πηγή:protothema.gr

Μαστιγώστε τουςΕπιχειρηματίας ύποπτος για λαθρεμπόριο καυσίμων πίσω και από το πλοίο «Lassea»

Ουδέν  κακόν  αμιγές καλού. Μοναδικό και ευεργετικά  καλό πράγμα που  προέκυψε από  το  μαζούτ, την μόλυνση και  την  οικολογική  «γενοκτονία» στον Σαρωνικό,  είναι η αποκάλυψη  για τον   διαρκή, συνεχόμενο, υπερκομματικό και κραταιό λαθρεμπόριο καυσίμων

Τα περισσότερα απ αυτά τα σαπάκια που κυκλοφορούν  σε όλες τις  περιόδους, κάτω από  όλες, σχεδόν  τις κομματικές σημαίες, ήταν και είναι «αγωγοί» εισροής και εκροής λαθραίων  καυσίμων


Το  πιο  ανατριχιαστικό είναι  το ιστορικό  για την  καταπολέμηση αυτής της ανεξέλεγκτης και εξεπίτηδες αθεράπευτης επιδημίας. Που ροκανίζει  τον δημόσιο κορβανά. Που μετατρέπει  λαμόγια  σε  μαικήνες. Και που  εξ αιτίας αυτού του  συστηματικού λαθρεμπόριου, ροκανίζονται  συντάξεις, μισθοί και   άλλες  κοινωνικές ανάγκες

Το  2010  μετά από  αφόρητες πιέσεις της «κακής» και «εχθρικής» Τρόικας  η αρμόδια, τότε υπουργός  Λούκα Κατσέλη, αναγκάζεται να  νομοθετήσει  συγκεκριμένα μέτρα  που καταπολεμούν και ξεριζώνουν  το λαθρεμπόριο από την ρίζα του!

Όμως  προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτών των μέτρων ήταν η λήψη και υπογραφή  συγκεκριμένων υπουργικών αποφάσεων. Πράγμα που  δεν έγινε. Επί  όλων  των  κυβερνήσεων «σωτηρίας»  της Σωρρακώσταινας. Ακόμα και από την κυβέρνηση του Λαού, του Φτωχού και του Αριστερού με την επωνυμία «Σύριζα  αλαλούμ»

Απ αυτή την ανεξέλεγκτη και   εξεπίτηδες αθεράπευτη  επιδημία, καθώς και από την ετήσια  φοροδιαφυγή, μαζί με το λαθρεμπόριο  τσιγάρων και καπνού,εξαερώνεται  ογκωδέστατο χρηματικό ποσό πολλών  δεκάδων  δισεκατομμυρίων. Που αν  το μισό απ αυτό κατέληγε  στον  δημόσιο κορβανά οι συντάξεις θα είχαν σωθεί, η λειτουργία των νοσοκομείων θα είχε αποκατασταθεί και  οι υποδομές  του εκπαιδευτικού συστήματος  θα είχαν εκσυγχρονιστεί!

Με απλά λόγια, Η  παραμονή της χώρας στο Μνημόνιο οφείλεται πρωτίστως σ αυτούς τους βασικούς παράγοντες: λαθρεμπόριο και  φοροκλοπή

Κι όμως, όλες  οι κυβερνήσεις. Όλοι οι υπουργοί. Όλοι οι κυβερνητικοί   σχηματισμοί και όλοι οι πρωθυπουργοί προτιμούσαν  και ως φαίνεται, προτιμούν,  να λιμοκτονούν οι απόμαχοι της  ζωής, να πένονται οι μισθωτοί και  να ξενιτεύονται  οι νέοι και  άρτια  εκπαιδευμένοι. Και μαζί με όλα αυτά το κράτος, προκειμένου να καλύπτει  τις  τρύπες, λειτουργεί ως νταβατζής!

Μετά απ;  αυτό  ποιος σώφρων   Νεοέλληνας δεν θα σκεφτεί  ότι αρκετοί από τους «σωτήρες»  τα παίρνουν  κάτω από το τραπέζι; Ποιος σώφρων  πολίτης δεν θα   σκεφτεί ότι  οι λαθρέμποροι και οι  φοροκλέφτες  είναι οι πιο πολύτιμοι  κολλητοί κάθε κυβέρνησης και κάθε  πολιτικής γραμμής; Και ποιος σώφρων συμπολίτης μας, μετά απ  αυτές τις αποκαλύψεις, δεν θα εξαγριωθεί και  δεν θα  ονειρευτεί την  ημέρα που οι  προδότες θα καταλήξουν στο   «Γουδί»; Ποιος;


Επομένως  μοναδική ελπίδα σωτηρίας αυτής της Ελληνο-Κολμβίας και   τριτοκοσμικής μπανανίας, είναι η  σκληρή επιτήρηση των Ευρωπαίων να συνεχιστεί. Όχι    για πολλά  χρόνια,  αλλά τουλάχιστον μέχρι το 2200. Και βλέπουμε!

Μοναδική  σωτηρία  το μαστίγιο του Σόιμπλε.  Γιατί έτσι και  τα λουριά χαλαρώσουν, τότε  όλα  θα επιστρέψουν στο   2000  και πιο πίσω και όλα θα γίνουν  ρημαδιό.  Και όλα  θα τα κάνουν σαν τα μούτρα τους και  σαν  τα οπίσθιά τους.  Μαστιγώστε τους! 

Ένας σπουδαίος αναγεννησιακός υπαιθριστής

Αποτέλεσμα εικόναςΣτέλιος Κούλογλου: Η κόλαση των εργασιακών σχέσεων στη Γερμανία βοηθά την ακροδεξιά

Κούλογλου: Η κόλαση των εργασιακών σχέσεων στη Γερμανία βοηθά την ακροδεξιά
Καταλυτικές για το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών θα είναι οι εργασιακές σχέσεις στη χώρα που όπως ανέλυσε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, αποτελούν μια κόλαση για τους νέους, δίνοντας ώθηση στην ακροδεξιά.
Συγκεκριμένα, η άνοδος του AfD που έχει καταγραφεί είναι εξαιρετικά ανησυχητική «γιατί για πρώτη φορά φιλοναζί -ή, καλύτερα, κρυπτοναζί- μπαίνουν στη γερμανική βουλή μετά το τέλος του Β” Παγκόσμιου Πολέμου. Υπάρχουν τρομερές, ανησυχητικές και υβριστικές δηλώσεις ορισμένων στελεχών: ένας απ” αυτούς είπε ότι είναι ντροπή το εβραϊκό μνημείο που υπάρχει στο Βερολίνο, κοντά στην πύλη του Βραδεμβούργου. Αυτά τα πράγματα κανείς Γερμανός δεν θα μπορούσε να πει πριν από 10 χρόνια. Η άνοδός του οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην κοινωνική ανασφάλεια, η οποία έχει ενισχυθεί από τα μέτρα των σοσιαλδημοκρατών που συνέχισε και βέβαια επαύξησε η κυρία Μέρκελ στη διάρκεια της θητείας της. Το προσφυγικό ενίσχυσε αυτήν την τάση και τους ακροδεξιούς».
Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη, όπως εξήγησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «βαδίζουν στο πρότυπο της Γερμανίας. Στη Γερμανία πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για την κόλαση του λεγόμενου γερμανικού οικονομικού θαύματος, διότι πράγματι έχει φέρει την γερμανική κυβέρνηση σε πλεονεκτική θέση απέναντι στις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Ο κόσμος, όμως, υποφέρει. Το μοντέλο αυτό θέλει να ακολουθήσει κι ο κ. Μακρόν ενώ στην πραγματικότητα η Γαλλία αποτελούσε πρότυπο κοινωνικής προστασίας και αξιοπρεπών εργασιακών σχέσεων».
Ο Στέλιος Κούλογλου συμπλήρωσε, δε, πως «το ποσοστό των φτωχών εργαζόμενων, που παίρνει κάτω από 979 ευρώ το μήνα, έχει ανέβει τα τελευταία 15 χρόνια από 18% στο 22%. Την ίδια στιγμή 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με επίδομα ανεργίας 450 ευρω. Από κει και πέρα υπάρχουν τα περίφημα job centres που υποχρεωτικά σου βρίσκουν δουλειά ανεξάρτητα από την ειδικότητά, την προϋπηρεσία και τις σπουδές σου».
Ο Στ. Κούλογλου είπε πως αυτή η τάση εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 επί Σρέντερ και είχε ως επίπτωση την μεγάλη αποδοκιμασία του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Στις φετινές γερμανικές εκλογές, «ο κ. Σουλτς δυσκολεύεται γιατί έχει αυτή την κακή παράδοση, αυτό το παρελθόν, που δεν το έχει αποτινάξει και δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του».
Επιπλέον, αναφερόμενος στα μέτρα διαφάνειας που προσπάθησε να περιορίσει ή να μην ψηφίσει καθόλου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, ο ευρωβουλευτής Στ. Κούλογλου σχολίασε πως αντιστέκονται «στον ακραίο θατσερισμό. Οι περιορισμοί που ζητούσαν υποκλίνονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία σύμφωνα με μια τελείως ακατανόητη και μη ρεαλιστική θεωρία πρέπει να λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο γιατί τάχα θα δώσουν θέσεις εργασίας», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Στ. Κούλογου μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑ.
«Είδαμε την ίδια πορεία και στην Μεγάλη Βρετανία όπου οι κοινωνικές ανισότητες σήμερα -30 χρόνια μετά τη Θάτσερ- είναι μεγαλύτερες απ” ότι στην βικτωριανή εποχή. Πιθανώς αυτό εννοούσε ο κ. Μητσοτάκης όταν έλεγε ότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίσοι. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίσοι αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι για να περιορίσουμε τις ανισότητες, να έχουν όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες. Όλα αυτά τα μέτρα δεν δίνουν καμία τέτοια δυνατότητα», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ακόμα και η ΔΑΚΕ, η συνδικαλιστική οργάνωση της ΝΔ, καταδίκασε και κράτησε αποστάσεις από τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την παιδεία.
«Παρ” ότι δεν είναι η τέλεια απόφαση είναι μια πολύ καλή αρχή που βάζει μεγάλους περιορισμούς», σχολίασε ο Στ. Κούλογλου αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που ψηφίστηκε την προηγούμενη βδομάδα στο Στρασβούργο και εξήγησε πως «υπάρχει ένα ισχυρότατο lobby συγκεντρωμένο στις Βρυξέλλες γύρω στα 30.000 άτομα που προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μας και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με όλα τα μέσα αποτελεσματικά».