Σάββατο, Ιουλίου 30, 2011

Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

-Είδες; Τα κορίτσια μας βγήκανε πρώτες στον κόσμο!
Άλλη μια απόδειξη ότι ο Θεός είναι φιλέλλην!
-Εγώ θα πιστέψω στο θεό μόνο όταν κάνει
και κανένα θαύμα στην Οικονομία.
Να σταματήσει να μας υποβαθμίζει
η Μούντις , παραδείγματος χάριν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σπύρος Αλεξίου : "21 ρωγμές στην επίσημη ιστορία για το 1821"

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΑ »  Ιστορία 21 ρωγ...