Πέμπτη, Ιουλίου 28, 2011

ΟΔΗΓΟΣ ΖΩΗΣ... (2)

Image:DionysiusTheater.jpg

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ
(περ. 55-120)

"μέμνησο ότι υποκριτής εί δράματος* , οίου αν θέλη ο διδάσκαλος΄
αν βραχύ, βραχέος΄αν μακρόν, μακρού΄αν πτωχόν υποκρίνασθαί
σε θέλη, ίνα και τούτον ευφυώς υποκρίνη΄αν χωλόν, αν άρχοντα,
αν ιδιώτην. σον γαρ τούτ' έστι, το δοθέν υποκρίνασθαι πρόσωπον
καλώς΄εκλέξασθαι δ' αυτό άλλου.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, 7, 17.


Να θυμάσαι ότι είσαι ο ηθοποιός σε ένα δράμα που στηρίζεται 
στη θέληση του ποιητή. Αν το θέλει σύντομο , θα είναι σύντομο΄ 
αν το θέλει μακράς διάρκειας,  θα ΄ναι μακρύ.
Αν ο ποιητής επιθυμεί να παίξεις τον φτωχό,
εσύ ακόμα κι' αυτόν το ρόλο πρέπει να τον υποδυθείς σωστά. 
Το ίδιο θα κάνεις με έναν κουτσό,
έναν άρχοντα ή έναν απλό άνθρωπο.
Δική σου λοιπόν δουλειά είναι αυτή: να παίξεις καλά
το ρόλο
που σου δόθηκε΄άλλος έχει την ευθύνη  της επιλογής του ρόλου.

* Η αντίληψη του Επίκτητου για την  προσαρμογή του ανθρώπου στις ξαφνικές μεταβολές της ζωής του δεν έχει να κάνει με την παθητική υποταγή στα καπρίτσια ενός πανίσχυρου  θεϊκού παράγοντα , αλλά με την ενσυνείδητη και φιλοσοφημένη (ήρεμη και ρεαλιστική) στάση του μπροστά στο φαινόμενο της αστασίας της ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μνήμη Κώστα Μπέσιου

Κώστας Λαχάς Ο ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΣ  Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή άσ’ τις πλατείες να βογκούν σου λέω άστες ίσως μ...