Κυριακή, Νοεμβρίου 06, 2016

Moυσικό βούτημα

Arban, Carnival of Venice
 Sergei Nakariakov, Israel Chamber Orchestra, conductor Benjamin Yusupov .
Tel-Aviv Museum of Art.

Δεν υπάρχουν σχόλια: