Τετάρτη, Νοεμβρίου 27, 2013

Ο πλανήτης των ανθρώπων

Human Planet is an awe-inspiring, jaw-dropping, heart-stopping landmark series that marvels at mankind's incredible relationship with nature in the world today.

Δεν υπάρχουν σχόλια: