Πέμπτη, Νοεμβρίου 28, 2013

Η επικαιρότητα των αρχαίων

Σόλων 
 ( Αρχαίο κείμενο)

  ἐκ νεφέλης πέλεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης , 
βροντὴ δ ’ ἐκ λαμπρῆς γίγνεται ἀστεροπῆς· 
ἀνδρῶν δ ’ ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται ,
 ἐς δὲ μονάρχου δῆμος ἀϊδρείῃ δουλοσύνην ἔπεσεν . 
λίην δ ’ ἐξάραντ ’ οὐ ῥᾴδιόν ἐστι κατασχεῖν 5
 ὕστερον , ἀλλ ’ ἤδη χρὴ [καλά] πάντα νοεῖν . 

*****************************

 Σόλων*

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Από το σύννεφο προέρχονται  η χιονοθύελλα και το χαλάζι
κι από τη λαμπρή αστραπή γεννιέται η βροντή,
από τους  ισχυρούς άνδρες καταστρέφεται η πόλη
κι από την έλλειψη πείρας ο λαός γίνεται δούλος ενός τυράννου.
Όποιον υψώθηκε πολύ, δύσκολο να τον γκρεμίσεις ύστερα,
αλλά πρέπει να φροντίζει κανείς εκ των προτέρων για όλα.

Πηγή: West, M.L., Lambi et Elegi Graeci II, 119-145.
Μετάφραση: Gerontakos

Δεν υπάρχουν σχόλια: