Τρίτη, Νοεμβρίου 26, 2013

ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

 "An Allegory of Earthly Life".Oil on Canvas,
after the Brunswick Monogrammist .
 **********************************
 Ανδρέας Κάλβος 

ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

α΄
Δυστυχισμένα πλάσματα 
 της πλέον δυστυχισμένης  
φύσεως, τελειώνομεν  
ένα θρήνον και εις άλλον 
 5 πέφτομεν πάλιν.
β΄
Ημείς κατεδικάσθημεν  
άθλιοι, κοπιασμένοι, 
πάντα να κατατρέχομεν, 
 αλλά ποτέ δεν φθάνομεν 
10 την ευτυχίαν.


γ΄
Ίσως (αν δεν με τρέφει  
ματαία ελπίς) ευρίσκεται 
μετά τον θάνατόν μου 
γλυκυτέρα ζωή  
15 και με προσμένει.
δ΄
Όμως, διατί έαν έσπειρε 
παντού εις την οικουμένην  
την χαράν με την θλίψιν  
του επουρανίου πατρός 
 20 το δίκαιον χέρι·
ε΄
Διατί κι εδώ όπου μ’ έρριψεν 
 εις την αέριον σφαίραν,  
μίαν να μην εύρω τρέχουσαν
 διά με, μόνην μίαν βρύσιν
  25 παρηγορίας;

Πηγή: Παναγιώτης Σ. Πίστας,  "Ανδρέας Κάλβος , Μικρές ωδές και άλλα ποιήματα",
 Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νιάρχος για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα « Όποιος νομίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, χρειάζεται ψυχίατρο»

  ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ  ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΗ...