Σάββατο, Μαΐου 13, 2017

Μια γιορτή του Μπαρόκ

Une fête Baroque: Handel, Rameau & Purcell
__

• Natalie Dessay: soprano
• Magali Léger: soprano
• Patricia Petibon: soprano
• Françoise Masset: soprano
• Anne Sofie von Otter: mezzosoprano
• Karine Deshayes: mezzosoprano
• Pascal Bertin: countertenor
• Philippe Jaroussky: countertenor
• Rolando Villazón: tenor
• Stéphane Degout: baritone
• Christopher Purves: bass

Le Concert d'Astrée
Conducted by Emmanuelle Haïm

Δεν υπάρχουν σχόλια: