Κυριακή, Μαΐου 21, 2017

Προς την ελληνική Αντιπολίτευση

Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνική Αντιπολίτευση"Ό,τι δεν κατωρθώθη διά της λεοντής,
επετυγχάνετο λάθρα διά της αλωπεκής."

Γεωργίου Βιζυηνού(1849-1896) , «Ο Μοσκώβ Σελήμ», 1895,
Εκδ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ , 1996.

Δεν υπάρχουν σχόλια: