Σάββατο, Ιουνίου 23, 2012

ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ


1. March 
2. Dance 1 
3. Dance 2 
4. Little Polka 
5. Lyric Waltz (in C minor and E-flat major) 
6. Waltz 1 (in B-flat major and A major)
7. Waltz 2 (in C minor and E-flat major)
 8. Finale

Δεν υπάρχουν σχόλια: