Τετάρτη, Δεκεμβρίου 17, 2008

17/12/1843 : εκδίδεται η "Χριστουγεννιάτικη ιστορία" του Ντίκενς

Κάρολου Ντίκενς
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[ ολόκληρο το αθάνατο κείμενο στα αγγλικά]


A CHRISTMAS CAROL

by Charles Dickens

( ένα κλικάκι πάνω στο βιβλίο και... καλό διάβασμα!)
    "I have endeavoured in this Ghostly little book, to raise the Ghost of an Idea, which shall not put my readers out of humour with themselves, with each other, with the season, or with me. May it haunt their houses pleasantly, and no one wish to lay it.

    Their faithful Friend and Servant,
    C. D.
    December, 1843."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σπύρος Αλεξίου : "21 ρωγμές στην επίσημη ιστορία για το 1821"

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΑ »  Ιστορία 21 ρωγ...