Κυριακή, Δεκεμβρίου 28, 2008

" Κάθε Λάκων-κι έναν λάκκον"!


ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΒΕΝΤΕΤΑ*

Λάκων τις ήνοιξε λάκκον
ίνα πέσει άλλος Λάκων.
Κάποιος των αγροφυλάκων
ανεκάλυψεν τον λάκκον.
Ούτω πως ο άλλος Λάκων
δεν εισήλθεν εις τον λάκκον.
Πλην , ως γνήσιός τις Λάκων
εις τον νέον τούτον λάκκον,
κι όχι ο Λάκων ο τον λάκκον
ανορύξας, όν ο Λάκων
ήθελε να δει στον λάκκον.
Διά ταύτα πέμπτος Λάκων
ήνοιξε κι εκείνος λάκκον.
............................................
Κι επληρώθη (=γέμισε) ο τόπος λάκκων.
Κι ίνα εκφρασθώ ως Λάκων:
" Κάθε Λάκων-κι έναν λάκκον".


ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ( Νικόλαος Δ. Δεληπέτρος)


*βεντέτα η [vendéta] O25 : αλληλοδιάδοχοι φόνοι ανάμεσα στα μέλη δύο εχθρικών οικογενειών, οι οποίοι γίνονται για αντεκδίκηση: Mανιάτικη / οικογενειακή ~. H ~ παλαιότερα ξεκλήριζε ολόκληρες οικογένειες. [ιταλ. vendetta]
ΛΕΞΙΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

I like your blog

Ανώνυμος είπε...

It seems my language skills need to be strengthened, because I totally can not read your information, but I think this is a good BLOG

Ανώνυμος είπε...

louis vuitton handbag
louis vuitton handbags
vuitton
louis vuitton bags
louis vuitton bag

Ανώνυμος είπε...

muse25800

Νέος άνθρωπος με γερασμένο μυαλό

Η "πατάτα" του  Αν...