Κυριακή, Απριλίου 28, 2013

Η ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ


"Salut! demeure chaste et pure!"
Η άρια του Φάουστ από το ομώνυμο έργο του Γκουνό

Quel trouble inconnu me pιnθtre? What unknown trouble penetrates me?
Je sens l’amour s’emparer de mon κtre! I sense love taking hold of my being!
Τ Marguerite, ΰ tes pieds me voici! O Marguerite, at your feet, here I am!

Salut! demeure chaste et pure,  I greet you, home chaste and pure,
Salut! demeure chaste et pure,  I greet you, home chaste and pure,
Oω se devine la prιsence  Where is manifested the presence
d’une βme innocent et divine!  Of a soul, innocent and divine!
Que de richesse en cette pauvretι! How much richness in this poverty!
En ce rιduit, que de fιlicitι!  In this retreat, how much happiness!
Que de richesse,  How much richness
Que de richesse en cette pauvretι! What richness in this poverty!
Τ nature, C’est lΰ   O nature, it is here
que tu la fis si belle!   That you have made her so beautiful!
C’est lΰ que cet enfant  It is here that this child
A dormi sous ton aile,  Slept under your wing,
A grandi sous tes yeux.  Grew up under your eyes.
Lΰ que de ton haleine  Here that your breath
Enveloppant son βme  Enveloping her soul,
Tu fis avec l’amour ιpanouir la femme You made, with love, the woman blossom
En cet ange des cieux!  Into this angel from heaven!
C’est lΰ! Oui, c’est lΰ!  It’s here! Yes, it is here!
Salut! demeure chaste et pure,  I greet you, home chaste and pure,
Salut! demeure chaste et pure,  I greet you, home chaste and pure,
Oω se devine la prιsence  Where is manifested the presence
d’une βme innocente et divine!  Of a soul, innocent and divine!
Salut, salut, demeure chaste et pure, etc I greet you, home chaste and pure, etc.


Word-by-word translation by Lea Frey, blfrey@earthlink.net

Δεν υπάρχουν σχόλια: