Κυριακή, Ιουλίου 01, 2018

Με αυθεντικά όργανα της εποχής του Μπαρόκ

Folia - Variations by Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti and Marin Marais 

 Jakob David Rattinger – Viola da Gamba & dir. http://www.jakobdavidrattinger.com
 Lina Tur Bonet – Baroque Violin http://www.linaturbonet.com
Nadja Lesaulnier – Harpsichord http://www.nadjalesaulnier.com
  ------------------------------------------ Ensemble MUSICA NARRANS

Δεν υπάρχουν σχόλια: