Τρίτη, Ιουλίου 10, 2018

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΥΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για Femme Fatale (The Velvet Underground song) - WikipediaFemme Fatale (The Velvet Underground song) - Wikipedia

FEMME FATALE

Here she comes
You better watch your step
She's going to break your heart in two
It's true

It's not hard to realize
Just look into her false colored eyes
She builds you up to just put you down
What a clown

'Cause everybody knows (she's a femme fatale)
The things she does to please (she's a femme fatale)
She's just a little tease (she's a femme fatale)
See the way she walks
Hear the way she talks

You're written in her book
You're number thirty-seven, have a look
She's going to smile to make you frown
What a clown

Little boy, she's from the street
Before you start, you're already beat
She's gonna play you for a fool
Yes, it's true

'Cause everybody knows (she's a femme fatale)
The things she does to please (she's a femme fatale)
She's just a little tease (she's a femme fatale)
See the way she walks
Hear the way she talks

'Cause everybody knows (she's a femme fatale)
The things she does to please (she's a femme fatale)
She's just a little tease (she's a femme fatale)

Δεν υπάρχουν σχόλια: