Τρίτη, Ιουλίου 03, 2018

ΚΑΙ ΟΜΩΣ , ΔΕΝ ΕΦΤΑΙΓΕ Η ΔΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΤΡΑ!

Σχετική εικόναΤι αναφέρει το πόρισμα της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης για τις πλημμύρες στη Μάνδρα

Την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών από υπαλλήλους του Δασαρχείου Αιγάλεω και της Πολεοδομίας Ελευσίνας, από αιρετούς του Δήμου Μάνδρας και από διώτες μηχανικούς προτείνει η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, στο πόρισμά της για τις πολύνεκρες πλημμύρες στη Δυτική Αττική τον Νοέμβριο του 2017.
Στο 82 σελίδων πόρισμα, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αναφέρεται ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με βάση τόσο το ιστορικό και τη συχνότητα των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή όπως καταγράφεται από το 2014 και μετά, ακόμη και αν αυτά προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές, όσο και την υπάρχουσα ωριμότητα των σχετικών μελετών, όφειλαν να επισπεύσουν τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.
Στο Δασαρχείο Αιγάλεω οι ευθύνες καταλογίζονται σε υπάλληλους που καθυστέρησαν τρία χρόνια να απαντήσουν για το δασικό ή μη χαρακτήρα τής περιοχής, ώστε να αρχίσουν έγκαιρα τα αντιπλημμυρικά έργα. Καταλογίζονται, επίσης, ευθύνες, μεταξύ άλλων και για παραλείψεις που οδήγησαν στην έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση κτισμάτων (ακόμα και βιομηχανικού κτιρίου) εντός του ρέματος «Σούρες», κατά παράβαση των όρων και των περιορισμών δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας.
Οι ευθύνες στην Πολεοδομία Ελευσίνας επιρρίπτονται διότι δεν είχε ενεργοποιηθεί ως προς την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών κατά μήκος των ρεμάτων μετά από προηγηθέν πλημμυρικό φαινόμενο του Οκτωβρίου του 2015, ενώ προχώρησε στη σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας των περισσοτέρων αυθαιρέτων κατασκευών εκατέρωθεν των ρεμάτων, κατόπιν εορτής, δηλαδή μετά τις φονικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017. Επιπλέον, το πόρισμα διαπιστώνει ότι η εν λόγω πολεοδομία εξέδωσε νόμιμες άδειες για κατασκευή κτισμάτων ακόμα και μέσα στο ρέμα.
Σύμφωνα με το πόρισμα, τα αυθαίρετα μέσα στα ρέματα της περιοχής υπερβαίνουν τα 39 και πρόκειται για αποθήκες, κατοικίες, πρατήρια καυσίμων, αμαξοστάσια, γήπεδα και κέντρο διασκέδασης.
Σε αιρετούς του Δήμου Μάνδρας επιρρίπτονται ευθύνες για την ανέγερση αμαξοστάσιου και δημοτικού γηπέδου μέσα στην κοίτη του ρέματος, ενώ σε ιδιώτες μηχανικούς οι ευθύνες καταλογίζονται για το γεγονός ότι ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν την κατασκευή των αυθαιρέτων κτισμάτων μέσα στο ρέμα.
Από τα κυριότερα συμπεράσματα της έκθεσης προκύπτει ότι:
α) Οι διαδικασίες υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σύντομες.
β) Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών δεν κατέδειξε το μέγεθος του προβλήματος είτε λόγω περιορισμένων διαθέσιμων στοιχείων, είτε λόγω της μοναδικότητας του φαινομένου της 15ης Νοεμβρίου 2017.
γ) Υπήρξε μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά δεν αξιολογήθηκε ο βαθμός του επείγοντος των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή.
δ) Το πλημμυρικό φαινόμενο της 15ης Νοεμβρίου 2017 δημιούργησε την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης ζημιών στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θηβών.
ε) Διαπιστώθηκε η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων στην περιοχή συλλογής αξιόπιστων υδρολογικών δεδομένων και επικαιροποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
στ) Υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα στην κοίτη των ρεμάτων.
 Αποτέλεσμα εικόνας για πλημμύρες στη Μάνδρα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 
Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Επιθεωρήτριας, στο πόρισμα επισημαίνονται τα εξής:
α) Οι διαδικασίες υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων πρέπει σε κάθε
περίπτωση να είναι σύντομες.
β) Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής
Ποταμών δεν κατέδειξε το μέγεθος του προβλήματος είτε λόγω
περιορισμένων διαθέσιμων στοιχείων ή της μοναδικότητας του φαινομένου της 15η/11/2017.
γ) Υπήρξε μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων υπηρεσιών
αλλά δεν αξιολογήθηκε ο βαθμός του επείγοντος των αντιπλημμυρικών
έργων στην περιοχή. δ) Το πλημμυρικό φαινόμενο της 15η/11/2017 δημιούργησε την ανάγκη
άμεσης αποκατάστασης ζημιών στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας
Θηβών
ε) Διαπιστώθηκε η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων στην περιοχή
συλλογής αξιόπιστων υδρολογικών δεδομένων και επικαιροποίησης
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
στ) Υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές του ιδιωτικού αλλά και του
δημόσιου τομέα σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα στην κοίτη των
ρεμάτων.
Στις κυριότερες προτάσεις της έκθεσης για την πρόληψη φαινομένων
πλημμύρας περιλαμβάνονται τα εξής:
1) Οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής για την διαφύλαξη της κοίτης
τους και την απρόσκοπτη ροή των υδάτων.
2) Σήμανση της κοίτης ώστε να απαγορευτεί και να ελέγχεται η καθ’
οιονδήποτε τρόπο παρέμβαση ή απόθεση προϊόντων εντός αυτής.
3) Μακροχρόνιες εργολαβικές συμβάσεις συντήρησης καθαρισμού
ρεμάτων.
4) Έργα ορεινής υδρονομίας.
5) Άμεση αποκατάσταση των ζημιών της ΠΕΟΕΘ
6) Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Αττικής.
7) Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
8) Τοποθέτηση και λειτουργία συστημάτων ειδοποίησης του κοινού.
9) Χρήση Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Σ.Υ.Α.) για την
υποβοήθηση της συμμετοχής πολιτών και πολιτικών στη λήψη
αποφάσεων στο πλαίσιο διαχείρισης των πλημμυρών.
10) Επικαιροποίηση και εφαρμογή διατάξεων αστυνόμευσης των
ρεμάτων.
11) Να δοθεί αρμοδιότητα αστυνόμευσης ρεμάτων και στην Αστυνομία
και την Δημοτική Αστυνομία για εντός σχεδίου περιοχές.
12) Σύντμηση χρόνου εκδίκασης υποθέσεων αυθαιρέτων κατασκευών
σε κοίτες ρεμάτων.
13) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής αυθαιρέτων
κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4495/2017 που βρίσκονται σε
παραρεμάτιες περιοχές μη οριοθετημένων ρεμάτων.
14) Επίσπευση απαιτούμενων ενεργειών για τη δημοπράτηση και
υλοποίηση του έργου εκτροπής χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και
διευθέτησης του χειμάρρου Σούρες.
15) Μελέτη και υλοποίηση του τμήματος του έργου εντός της
επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μάνδρας του 2003 και του έργου
εισόδου στον αγωγό της οδού Κοροπούλη.
16) Σύνταξη οριστικής μελέτης διευθέτησης και του υπολοίπου
τμήματος του χειμάρρου Σούρες.
17) Μελέτη και υλοποίηση του έργου βελτίωσης Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θηβών με διευθέτηση του παρακείμενου χειμάρρου.
 Αποτέλεσμα εικόνας για πλημμύρες στη Μάνδρα
 _______________________________
Για το θέμα μίλησε η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή στον Realfm 97,8.


"Από τις έρευνες που κάναμε είναι πιο πλούσια η έκθεση σε ευρήματα. Έχουν βρεθεί αυθαίρετες κατασκευές ιδιωτικού αλλά και δημοσίου τομέα, σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα στην κύτη των ρεμάτων. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου - πλημμύρας που υπήρχε δεν κατέδειξε το μέγεθος του προβλήματος γιατί είχαν περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία και επίσης το φαινόμενο που συνέβη στις 15 Νοεμβρίου του 2017 και αυτά τα φαινόμενα που συμβαίνουν από εδώ και στο εξής δεν τα είχαν υπολογίσει" είπε μεταξύ άλλων η κ. Παπασπύρου.
"Δεν κατάλαβαν οι υπάλληλοι το επείγον αυτής της διαδικασίας, που πρέπει να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, ίσως γιατί δεν περίμεναν αυτά τα φαινόμενα. Ενώ υπήρξε μακροχρόνια συνεργασία εμπλεκομένων υπηρεσιών δεν αξιολογήθηκε ο βαθμός του επείγοντος. Για αυτόν το λόγο αναζητούνται πλέον πειθαρχικές ευθύνες σε υπαλλήλους και δημόσιους και δημοτικών υπηρεσιών και σε αιρετούς. Θα διενεργηθούν προκαταρκτικές διοικητικές εξετάσεις, εμείς αυτή την πρόταση κάνουμε και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει", σημείωσε η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης και πρόσθεσε:
"Το πόρισμα αποστέλλεται στον Εισαγγελέα και πια έχουν ονοματεπώνυμα... Μετά τη δική μας παρέμβαση δόθηκε και το έγγραφο που έπρεπε να είχαμε από το δασαρχείο. Μετά τις 15 Νοεμβρίου όλα αυτά, μόλις βγήκε η εντολή ελέγχου. Τότε έγιναν όλα γρήγορα, το αμαξοστάσιο του Δήμου Μάνδρας έφυγε και είναι και άλλα τα οποία δεν έχουν φύγει. Μετά την οριστική έκθεση θα ληφθούν άμεσα μέτρα".
"Εμείς έχουμε προτάσεις στην έκθεση μας που πρέπει να γίνουν άμεσα. Τότε ήταν μία έκθεση ενδιάμεση, τώρα που έπρεπε να γίνουν ορισμένα πράγματα, θα δούμε τι έχει και τι δεν έχει γίνει από αυτά. Τώρα λέμε συγκεκριμένες προτάσεις και πολεοδομικές αλλά και νομοθετικές που πρέπει να γίνουν" ανέφερε μεταξύ άλλων η κ.Παπασπύρου.
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: