Παρασκευή, Ιουλίου 06, 2018

Μελετών το άπειρον έχάραξα παν αίσθημα διάπυρον

Σχετική εικόναAnselm Feuerbach - Το Συμπόσιο (Δεύτερη Έκδοση) [1871-74]

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863-1933)
ΛΑΓΙΔΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Ο Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ εστιά (παραθέτει γεύμα)
βασιλικώς τον Μέδονα τον σοφιστήν –
των ψυχικών δυνάμεων ερευνητήν.
Ο βασιλεύς επί τω ξένω γαυριά (κομπάζει).
Άλλοτε ο σοφιστής εν τη φθοροποιά
Ρώμη πτωχός εις μέγαν εξουσιαστήν
προσφέρει το έργον του. Ο δε: «Αυτήν
λάβε την μναν και άγε (πήγαινε). Λήρος (φλυαρία, μωρολογία) μ’ ανιά».
«Ω ύβρις, ύβρις! Μελετών το άπειρον
έχάραξα παν αίσθημα διάπυρον,
πάσαν μου την καρδίαν εις τον πάπυρον
τούτον…» Αλλά οικτείρων  τον δικτάτορα,
διέκοψε τα έπη τα διάτορα –
Τίμα τον Πτολεμαίον Φιλοπάτορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: