Πέμπτη, Ιουνίου 28, 2018

To μυστήριο της ζωής

I don't know why it's been so hard to find real people to connect with
Is it the sign of times, the reasons why are we running out, out of time
It's really difficult, sometimes impossible to understand
The mystery of life
The mystery of our lives
The mystery of life
The mystery of our lives

Mystery of life...

Δεν υπάρχουν σχόλια: