Σάββατο, Ιουνίου 23, 2018

Η εταίρα Λέα και ο εύγλωττος εραστής της

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Phryne_on_the_Poseidon%22s_celebration_in_Eleusis_by_Nikolay_Pavlenko.jpg
 Νικολάι Παβλένκο: " Η Φρύνη στη γιορτή του Ποσειδώνα, στην Ελευσίνα"
 
Ο ΟΡΑΤΙΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
 
Εις της εταίρας Λέας το δωμάτιον,
όπου κομψότης, πλούτος, κλίνη απαλή,
νέος με ιάσμους εις τας χείρας ομιλεί.
Κοσμούσι τους δακτύλους του λίθοι πολλοί,
 
κι εκ συρικού λευκού φορεί ιμάτιον
με ανατολικά κεντήματ’ ερυθρά.
Η γλώσσα του ειν’ αττική και καθαρά,
αλλ’ ελαφρός τις τόνος εν τη προφορά
 
τον Τίβεριν προδίδει και το Λάτιον.
Ο νέος την αγάπην του ομολογεί
κι η Αθηναία τον ακούει εν σιγή
 
τον εύγλωττόν της εραστήν Οράτιον·
κι έκθαμβος βλέπει νέους κόσμους του Καλού
εντός του πάθους του μεγάλου Ιταλού.
 
Κ.Π.Καβάφης

Δεν υπάρχουν σχόλια: