Σάββατο, Μαΐου 12, 2018

Όταν ο διαλογισμός συναντά τη μοντέρνα ζωγραφική

Korakrit Arunanondchai – Painting with History in a Room Filled With People With Funny Names 3

Denim painter and performance artist Korakrit Arunanondchai shares an excerpt from his latest video. We visited him at his New York studio to discuss Thai weddings, denim, and the themes of his latest work. Read our interview: https://www.ssense.com/interview/the-...

Αποτέλεσμα εικόνας για korakrit arunanondchai ταινίεςKorakrit Arunanondchai - The New York Times

Δεν υπάρχουν σχόλια: