Τετάρτη, Φεβρουαρίου 07, 2018

Πυρφόρος αγωνία

Nicholas Lens -Deliciea meae (track 9 from music drama Flamma Flamma -1994), available on iTunes - soloists: Zeger Vandersteene, Henk Lauwers, Claron McFadden, LaVerne Williams, Gary Boyce © Schott Music Libretto: Herman Portocarero © image Peter Hujar (Paul's Legs 1979)

Δεν υπάρχουν σχόλια: